Keinot paremman työelämän saamiseksi ovat, yllättävää kyllä, usein omissa käsissä. Parempi työelämä ei aina löydykään uudesta työpaikasta, vaan innosta, avoimuudesta, mahdollisuuksien antamisesta ja tarjoamisesta. Näihin meillä kaikilla on avaimet.

Parempi työelämä vaatii tekoja

Parempi työelämä on tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä, työntekijöiden osallistamista, mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen, työyhteisön tukea ja hyvää ilmapiiriä, työturvallisuutta sekä arvostusta ja palkitsemista.

Tässä ideoita arkeen tittelistä tai roolista riippumatta — samat työelämän lainalaisuudet toimivat kaikille. Tekemällä asiat toisin rikot vanhan kaavan ja työelämäsi paranee tai kohenee jopa entisestään. 

Löydä tasapaino työn ja vapaa-ajan välille

Usein työnantaja tarjoaa mahdollisuuden etätyöhön ja joustoa työaikoihin. Vapaa-ajan kunnioittaminen ei ole yksin työnantajan vastuulla, vaan jokaisen meistä on hyvä löytää itselleen sopivin tapa. Joillekin sopii sähköpostien vilkuilu lomallakin, sen tarkoitus on tuottaa mielenrauhaa ja tieto, että mitään akuuttia ei ole. Toinen taas tarvitsee palautumiseensa täydellisen infokatkon niin työasioista kuin sosiaalisesta mediasta. 

Tiimeissä on hyvä keskustella, kuinka rauhassa kukin toivoo lomansa viettävän, millainen työpäivän rytmi kenellekin sopii, kuka tarvitsee useita taukoja päiväänsä tai kuka haluaa keskittyä koko viikon häiriöttä projektiinsa.  

Mitä sinä voit tehdä?

Tuunaa työpäiviäsi omaan rytmiisi sopiviksi niin paljon kuin mahdollista. Huokoista päiviäsi ja tunnista stressaavat tilanteet etukäteen. Puhu niistä kollegoiden kanssa. Huolehdi palautumisestasi. Kun alat johtaa henkistä ja fyysistä hyvinvointiasi, kontrolli omista tekemisistäkin voimistuu ja saat lisää lankoja omiin käsiisi. 

Parempi tyoelama_600x350.jpg
Parempi työelämä on mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen.

Parempaa työelämää valmentavalla johtamisella 

Työntekijän sitoutuminen ja motivaatio kiinnostaa työnantajaa – toivottavasti ei vain puheissa. Tiimikin voi huonosti, jos sen jäsen ylikuormittuu tai alisuoriutuu laadullisesti tai määrällisesti. Tämä onkin yksi esihenkilön haasteellisimmista tehtävistä. Miten varmistaa oikeudenmukainen työkuorma ja samanaikaisesti joustot eri rooleissa? 

Yhdessä keskustellen ja sopien asia ratkeaa parhaiten. Jotta tiimiläiset voivat nostaa epäkohtia esiin, se edellyttää luottamuksen ilmapiiriä, sitä paljon puhuttua psykologista turvallisuutta. 

Osallistaminen ei voi olla näennäistä, sen tulee olla aitoa ja arvostavaa. Henkilöstön tulee olla tietoinen, mihin asioihin voi vaikuttaa ja miten. Valmentava johtamis- ja vuorovaikutustyyli osallistaa ja tunnistaa tiimiläisen oman työnsä parhaaksi asiantuntijaksi. Asiat eivät kulje ylhäältä alaspäin, vaan henkilöiden kesken käytännön asioista päättäen.  

Kollegat tukevat ja auttavat toisiaan. Tätä johdetaan esihenkilöiden toimesta. Kannustus ei ole ”taistelkaa te keskenänne, minua eivät näin pienet asiat kiinnosta” -tyyppistä vaan pikemminkin ”en tunne arkisen työnne kaikkia yksityiskohtia, joten on vaara tehdä vääriä päätöksiä ja olla huomioimatta kaikkia näkökulmia, joten miettikää ratkaisuehdotus valmiiksi yhteiseen keskusteluumme”. 

Kollegoilta tuleva arvostus, kannustus ja kiitos lämmittää jokaista, koska nimenomaan kollegat näkevät parhaiten toisen ammattitaidon ja yhteistyökyvyn. 

Mitä sinä voit tehdä?

Kommunikoi avoimesti ja etsi asiaan ainakin yksi positiivinen kulma. Ehdota parannuksia ja innovaatioita. Tukeudu tiimityöhön, älä puurra yksin, silloin on vaikea onnistua. Ylläpidä rakentavaa vuorovaikutusta työpaikallasi, tue ja kannusta. Tarjoa apua. 

Rastor-instituutti-aikuiskoulutus.jpg
Valmentava johtaminen osallistaa ja tunnistaa henkilön oman työnsä parhaaksi asiantuntijaksi.

Tunnista, tunnusta ja palkitse

Työntekijöiden ansioiden ja tulosten tulee olla näkyviä ja oikeudenmukaisesti palkittuja. Jotta voidaan palkita, pitää tavoitteet määritellä ja seurata niitä. Kaikkialla palkitseminen ei ole läpinäkyvää, mutta kannustavan ja luottamuksellisen ilmapiirin vuoksi ainakin palkitsemisperiaatteiden tulee olla kaikkien tiedossa. Usein arastellaan turhaan tiimitason tai henkilötason palkitsemisen avaamista. Ihmiset ovat hyvin oikeudentuntoisia ja hyväksyvät reilut pelisäännöt. 

Mitä sinä voit tehdä?

Tuo reippaasti esille saavutuksiasi, osaamistasi ja työsi tuloksia. Seuraa omaa kehitystäsi. Kerro esihenkilöllesi myös työtovereilta saamasi palaute – esihenkilösi jos joku haluaa tietää siitä. Kehu kollegaa ja auta häntä onnistumaan. Parhaat caset ovat yleensä tiimityön tulosta.

Mahdollista henkilökohtainen ja ammatillinen kehitys

Uudistu – se on tärkein taitosi työelämässä. Oman osaamisen kehittäminen on etuoikeus. Uuden oppiminen tuo mukanaan paljon muutakin: motivaatiota, innostusta ja uusia verkostoja. Ammatillinen kasvu näkyy ja tuntuu, sitä on vaikea peitellä. Työnantajan tuki on tärkeää. Osaamisen kehitykseen tai vaikka kokonaan uuden työroolin omaksumiseen tulee antaa aikaa – työaikaa! 

Mitä sinä voit tehdä?

Kehitä osaamistasi. Hanki koulutusta ja hyödynnä oppimiasi asioita työssäsi. Opi kollegoilta, osallistu projekteihin, ota rohkeasti uusia haasteita vastaan. Piilottelemalla organisaation syvissä siiloissa kukaan ei ole koskaan syttynyt täyteen loistoonsa.