Tasan ei mene tekijät – taloushallinnon alalla on osaajapula

Julkaistu 8.12.2017

Pääkaupunkiseudulla on omat vahvuutensa, mutta maakuntien edullisuus voi tulla yrityspäättäjille yllätyksenä.

Olen usein ihmetellyt, miksi yksityiset yritykset, joilla on vapaus sijoittua haluamaansa paikkaan, keskittävät toimintonsa kalliille pääkaupunkiseudulle. Eikö paikasta riippumattomia toimintoja, kuten hallinnollisia tehtäviä, olisi kannattavampaa sijoittaa muualle Suomeen?

Rekrytointikin voisi helpottua, kun työvoimaa olisi enemmän vapaana ja vaihtuvuus pienempää.

Maakunnat vs. pääkaupunkiseutu

Kysymys vaivasi minua niin, että ryhdyin selvittämään, millä aloilla maakunnissa on parhaiten työvoiman tarjontaa, ja mistä puolestaan on pulaa pääkaupunkiseudulla. Sain Business Oulusta hyvää aineistoa Oulun alueen työvoiman tarjonnasta sekä johtolangat koko maan kattavien tilastojen äärelle. Selvisi, että kaikista ennakko-oletuksistani poiketen tilanne näytti olevan hyvin samankaltainen koko maassa, ainakin tietyillä toimialoilla. Ei siis olekaan relevanttia tarkastella maakuntaa ja pääkaupunkiseutua vastakkain vaan selvittää, mille aloille kaiken kaikkiaan tarvitaan lisää innostuneita tekijöitä.

Hivenen kun vetää mutkia suoraksi, tämän kartoitukseni perusteella voisi sanoa, että monissa suuremmissa kaupungeissa pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta on ylitarjontaa koulutusalalla, sihteerityössä sekä myynnin tehtävissä – joista tosin viimeksi mainitulla on myös paljon työpaikkoja vapaana. Pulaa oli puolestaan esimerkiksi lääkäreistä, sovellusohjelmoijista, rakennusalan tekijöistä ja erilaisista taloushallinnon osaajista.

Tähtäimessä uusi ammatti ja säännölliset työajat?

Digitalisaatio muuttaa joka alaa, mutta taloushallinnossa hyville tekijöille riittää aina tehtävää. Minun vinkkini alan vaihtajalle tai uusia haasteita hakeville onkin opiskella kirjanpitoa. Erityisesti suosittelen tätä perusluonteeltaan loogisille ja sinnikkäille henkilöille, joilla on sopivasti myynnillistä asiakaspalveluasennetta ja jotka arvostavat säännöllisiä työaikoja.

Kirjanpidon perusteet tai Kirjanpitäjän tutkinto on hyvä väylä tasoittaa tietä kohti uutta ammattia ja hankkia osaamista ilman kokopäiväistä opiskelua. Kirjanpidon opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden löytää uusi ura alalla, jossa ei tämän hetken näkymien perusteella työttömyys uhkaa niin maakunnissa kuin pääkaupunkiseudullakaan.

Molemmat koulutukset järjestetään sekä pääkaupunkiseudulla että Oulussa.

Kirjoitus on julkaistu Markkinointi-instituutin verkkosivuilla vuonna 2017. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.