Kuvittelin ymmärtäväni tekoälyä jossain määrin. Ensimmäinen kosketukseni siihen tapahtui 90-luvulla, kun pääsin tutkijana seuraamaan neuroverkkokokeilujen kehitystä. Syvemmälle tekoälyn maailmaan sukelsin auttaessani koneoppimista hyödyntävien finanssialan startup-yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. 

Yllättävin oivallus on kuitenkin iskenyt viime kuukausien aikana: keskeisintä tekoälyn hyödyntämisessä on äidinkielen taito ja yleisosaaminen.

Topi-Jarvinen-AI.jpg
Topi Järvinen, kehitysjohtaja, Rastor-instituutti

Kielellinen osaaminen on tekoälyn hyödyntämisen ydin  

Opiskellessani tekoälyn hyödyntämistä palasin ensin matematiikan pariin, koska asiantuntijat kertoivat sen olevan tekoälyn ymmärtämisen kannalta keskeistä. Matemaattisesta osaamisesta on toki syytä pitää huolta, mutta minulle ei matikasta ole ollut apua esimerkiksi ChatGPT:n käytössä.  

Sen sijaan äidinkielen ja englannin osaaminen ovat olleet arvokkaita myös tekoälyn kanssa asioidessani. Generatiivinen tekoäly toimii parhaiten, kun kysymykset esitetään selkeästi ja niissä on riittävä määrä taustatietoa. Näin se kykenee tuottamaan järkevän vastauksen.   

Tekoäly on generalistien vastaisku  

Työelämässä tarvitaan yhä enemmän generalisteja, joilla on laaja ymmärrys eri aihealueista. Kuka tahansa voi pyytää ChatGPT:tä ohjelmoimaan, kirjoittamaan blogin tai antamaan juridisia neuvoja, mutta jos aiheesta ei ymmärrä mitään, lopputulos voi olla katastrofi. Ilman yleisosaamista tekoälyä ei pysty hyödyntämään tehokkaasti. 

Suurin potentiaali piilee siinä, miten uudistamme työskentelytapamme ja hyödynnämme tekoälyä yhdessä ihmisten vahvuuksien kanssa.

Viekö tekoäly työpaikkoja vai tuoko se niitä lisää?  

Tekoäly herättää keskustelua työpaikoista – johtaako sen käyttöönotto työpaikkojen vähenemiseen vai lisääntymiseen? Monet työtehtävät tulevat siirtymään tekoälyn hoidettaviksi, tai vaihtoehtoisesti tekoälystä tulee ihmisten työkaveri.  

Alustavien tutkimusten mukaan tekoälyn hyödyntäminen parantaa tuottavuutta. Lisäksi laatu nousee, sillä ihmisillä on enemmän aikaa keskittyä tuotosten viimeistelyyn niiden valmistelun sijaan. Mutta mitä tapahtuu, jos tyydymme vain korvaamaan nykyiset työtehtävät tekoälyllä?  

Miten tekoälyn avulla luodaan arvoa ja vastuullisen kasvun mahdollisuuksia?  

Tavoite ei ole vähentää työntekijöiden määrää tehokkaamman tuotannon tieltä, vaan löytää tapoja, joilla säilytetään olemassa oleva työ ja arvontuotanto samalla kun niitä tehostetaan. Uusien teknologioiden hyödyntäminen vaatii uudenlaista ajattelutapaa ja systeemistä muutosta. Näin löytyvät myös uudet työpaikat.  

Suurin potentiaali piilee siinä, miten uudistamme työskentelytapamme ja hyödynnämme tekoälyä yhdessä ihmisten vahvuuksien kanssa. Meidän pitää miettiä, miten luomme uutta arvoa ja kasvun mahdollisuuksia. 

Tekoäly on sekä mahdollisuus että haaste johtamiselle  

Johtamisen näkökulmasta on kiinnostavaa, miten tekoäly tuodaan organisaation työkaluksi ja tiimeihin työkaveriksi. On myös pohdittava, miten se muuttaa organisaatiokulttuureja.   

Tekoälyn hyödyntäminen vaatii panostamista jatkuvaan oppimiseen ja monipuoliseen osaamisen kehittämiseen. Johtamisen ja liiketoiminnan kannalta tulee ymmärtää tekoälyn hyödyntämiseen liittyviä näkökulmia, joita löytää myös koulutustarjoomastamme.  

Jos syvällisempi tutustuminen tekoälyn saloihin ei ole ajankohtainen, kannattaa perehtyä tekoälyn mahdollisuuksiin arjessa kurssien avulla. Matkan tekoälyn maailmaan voi aloittaa miettimällä, miten sen kanssa kannattaa keskustella tai minkälainen työnjako ihmisen ja tekoälyn kesken tulee rakentaa. Samalla voi kertailla napakoita lauseita, joilla tekoäly laitetaan hommiin.