CV:n merkitys työnhaussa – tee itsesi näköinen CV

CV on dokumentti, joka kertoo rekrytoivalle yritykselle sinusta ja työurastasi, vahvuuksistasi työntekijänä, kertyneestä työkokemuksestasi, hankkimastasi koulutuksesta sekä muista työntekemiseen liittyvistä seikoista.

Rastor-instituutin rekrytointipalvelun kautta erilaiset yritykset hakevat osaajia myynnin, markkinoinnin, HR:n ja taloushallinnon tehtäviin. CV:tä laatiessa haasteeksi voi muodostua haettavien yritysten tunnistamattomuus. Tässä tilanteessa hyvänä näkökulmana voi CV:tä laatiessa pitää sitä, mitä oletat rekrytoijan haluavan tietää sinusta oman alasi osaajana, ja mikä on lukijaa kiinnostavaa tietoa.

CV saa olla oman näköinen ja persoonallinen. CV on hyvää pitää selkeänä, helppolukuisena ja mahdollisemman tiiviinä. CV:n pituus on yleensä 1–2 sivua työkokemuksesta riippuen. Omasta CV:stä on hyvä pyytää kommentteja lähipiiriltä tai verkostosta.

Katso täältä ohjeet osaamispohjaisen CV:n tekemiseen

CV:n osa-alueet:  

Yhteystiedot  

Kirjaa yhteystietosi selkeästi CV:n alkuun. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite riittävät. Halutessasi voit lisätä myös linkin LinkedIn-profiiliisi ja postiosoitteen. 

Valokuva 

Valokuva ei ole pakollinen, mutta sen avulla voit tuoda persoonaasi esiin. Valokuvan avulla voit myös jäädä paremmin rekrytoijan mieleen. Toimiva kuva on tuore, tunnistettava ja työympäristöön sopiva. Positiivisen ilmeen välittäminen on tärkeää. 

Profiili/Vahvuudet  

Tiivistä CV:n alkuun näkyvästi esim. Profiili- tai Vahvuudet-otsikon alle olennainen tietotaitosi ja tärkeimmät ydinosaamisalueesi. Tavoitteena on kertoa asiat lyhyesti ja selkeästi. Voit kuvata myös millaista hyötyä toisit organisaatiolle. 

Työkokemus  

Merkitse työkokemuksesi uusimmasta vanhimpaan. Jos sinulla on jo paljon kokemusta, uusimmat ja oleellisimmat työtehtävät riittävät. Tuo tärkeimmät tehtävät ja vastuualueet selkeästi tehtävänkuvauksessa esiin. Tehtävänkuvauksen lisäksi on hyvä mainita onnistumisistasi, saavutuksistasi tai kertoa mitä olet tehtävässä oppinut. 

Koulutus  

Kirjaa tuoreimmat tutkinnot/opintosuoritukset ensimmäisenä. Jos olet suorittanut useita koulutuksia, kirjaa niistä vain tärkeimmät haettavaa tehtävää ajatellen. Voit myös niputtaa samaan teemaan liittyvät koulutukset yhteen ja kertoa niistä tarkemmin haastattelussa. Jos olet hankkinut täydennyskoulutusta työnhaun aikana, voit kirjata ne jo CV:n alkuun ennen työkokemusta.  

Kielitaito  

Voit merkitä kielitaidon tasoasteikon avulla, kuten erinomainen/hyvä/tyydyttävä/alkeet. Halutessasi voit kuvailla kielitaitoasi erikseen suullisen ja kirjallisen taidon osalta.  

IT-taidot    

Merkitse tietoteknisiin taitoihin käyttämäsi ohjelmistot ja käyttöjärjestelmät. Kerro osaamisestasi tavanomaisissa toimistosovelluksissa (Office365, Word, Excel, PowerPoint, Teams). Kuvaa myös osaamistasi hakemasi tehtäväkentän näkökulmasta tärkeissä sovelluksissa (esim. sosiaalinen media, analytiikka, asiakkuuksienhallinta, palkanlaskenta tai projektinhallinta). Konkreettiset esimerkit havainnollistavat osaamistasi parhaiten.  

Harrastukset  

Voit kertoa harrastuksistasi, jos koet ne tärkeiksi tai haluat kertoa itsestäsi enemmän. Vapaa-ajan toimintasi kertoo kiinnostuksenkohteistasi, mikä antaa rekrytoijalle paremman mahdollisuuden muodostaa sinusta kokonaiskuva ihmisenä. 

Suosittelijat  

Voit ilmoittaa CV:ssä suosittelijan nimen, yrityksen ja työnimikkeen. Kerro myös mikä on suosittelijan suhde sinuun. Suosittelijoita on hyvä olla 2–4 henkilöä. Suosittelija voi olla esim. entinen esimiehesi, kollegasi tai asiakkaasi. Halutessasi voit kirjata suosittelijan yhteystiedot, mutta voit myös kirjoittaa ”Yhteystiedot pyydettäessä”. Jos et halua heti antaa suosittelijoita, voit kirjoittaa ”Suosittelijat pyydettäessä”.