Työporukalla oivaltaminen luo yhteishenkeä – Opset

Finanssialalla toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, joten alalla ei voi tulla valmiiksi. Siksi Opset huolehtii henkilöstönsä osaamisesta koulutusta tarjoamalla.

Tulokset ovat loistavia: finanssiosaaminen kasvaa ja talon väki tuntee toistensa työnkuvat aiempaa syvemmin. Asiakkaalle tulokset näkyvät parempana palveluna ja liiketoiminnassa tuloksena.

Opset tarjoaa henkilöstölleen finanssialan valmennusta Markkinointi-instituutissa*. Valmennus on räätälöity talon väen tarpeisiin. Kun opiskelu linkittyy suoraan kunkin tehtäviin ja lähtökohtana on kehittää henkilöstön työntekoa, tulokset näkyvät työyhteisön arjessa.

Osaamisen kehittäminen nähdään Opsetissa henkilöstön sitouttamisen välineenä ja satsauksena työmotivaatioon.

– Finanssialalla kukaan ei koskaan ole valmis, Opsetin palvelujohtaja Katri Väänänen sanoo.  – Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti. Tässä ajankohtaisessa koulutuksessa on käsitelty esimerkiksi terveysvakuuttamista, joka on nouseva trendi alalla.

Opiskelijat suorittavat opintojensa ohella finanssialan ammattitutkinnon, joka on Opetushallituksen virallinen tutkinto. Jo kymmenet työntekijät Opsetissa ovat käyneet koulutuksen, ja kaksi uutta ryhmää on käynnissä. Katri Väänänen ja Opsetin HR-asiantuntija Lea Petäjäaho-Pekkanen näkevät, että valmennuksen myötä henkilöstön, kuten asiakasneuvojien, ammatillinen ymmärrys alasta on kasvanut huimasti. He kuvailevatkin tutkintoa yleissivistäväksi finanssialan koulutukseksi.

– Valmennus on vahvistanut liiketoimintamme tuloksellisuutta ja markkina-arvoamme palveluntuottajana. Opiskelu on myös lisännyt henkilöstömme työn tekemisen intoa ja paloa, Katri Väänänen kertoo.

Opiskelu hitsaa porukkaa yhteen

Opsetissa työporukalla opiskeleminen on nostattanut yhteishenkeä tiimien välillä.

– Opimme toisiltamme ihan onnessamme. Opiskelun ansiosta sisäiset verkostoni ovat laajentuneet, kertoo tutkinnon suorittanut Minttu-Maria Tikander Opsetin Kuopion toimipaikasta.

Tikander tuntee nyt paremmin sekä työnantajansa palvelutarjonnan että kollegojensa työnkuvat. Hän näkee asiakaspalvelutyössään konkreettisella tavalla, kuinka pystyy palvelemaan asiakkaita aiempaa monipuolisemmin.
Tikander kokee, että koska valmennus oli varta vasten omalle väelle suunniteltu, opiskelupäivät oli helppo sovittaa yhteen töiden kanssa. Hän pitää yritykselle räätälöidyn valmennuksen erityisenä etuna sitä, että opetuksessa otettiin huomioon kunkin osallistujan tämänhetkiset työtehtävät ja sovitettiin opiskelutehtävät niihin.

– Sain erittäin paljon työkaluja arkeen, ja lisäksi työtehoni on parantunut. Tästä jäi hirveän paljon käteen, Minttu-Maria Tikander iloitsee.

Opiskelijat saivat keskittyä olennaiseen

Opsetlaiset kokevat, että kouluttajat nostavat osaamisellaan ja persoonallaan valmennuksen uudelle tasolle.

– Kouluttajat olivat aivan ihania! He tekivät tästä huippukokemuksen ja tarjosivat paljon uusia näkökulmia. Muutama kursseista pitäisi saada kaikille kollegoillekin pakollisiksi. Toivoisin, että heillä olisi sama mahdollisuus käydä tämä koulutus, Minttu-Maria Tikander kiittelee.

Lea Petäjäaho-Pekkasen mukaan Markkinointi-instituutin aktiivinen yhteistyö sisällön suunnittelussa, päivien organisoimisessa ja ohjausryhmätyöskentelyssä on tehnyt kaikesta sujuvaa. Opsetin asiakkuudesta vastaava Aune Sepänmaa-Poukka Markkinointi-instituutista kertoo, että valmennuksen edistymistä seurataan säännöllisin ohjausryhmäkokouksin, joissa myös päätetään tarvittavista toimenpiteistä etupainotteisesti.

– Yhteistyö on erittäin toimivaa. Osaltaan siihen vaikuttaa Opsetin vahva sitoutuminen valmennukseen ja tutkinnon suorittamiseen, onnistuneet kouluttajavalinnat, asiansa osaava projektipäällikkö ja toimivat suhteet oppisopimistoimiston kanssa. Kaikki tämä yhdessä tuottaa Opsetille halutun lopputuloksen, sen toivotun tunnistettavan muutoksen, Sepänmaa-Poukka sanoo.

– Aunella täytyy olla jonkinlainen taikasauva, jolla hän laittaa kaiken sujumaan. Yhteistyö on ollut loistavaa, Lea Petäjäaho-Pekkanen kiittää.

Artikkeli on julkaistu Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Rastor ja Markkinointi-instituutti yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.