Työelämän päättäjät arvioivat Rastor-instituutin palvelujen laadun korkealle

Julkaistu 17.2.2022

Taloustutkimus Oy:n vuosittainen Työelämän päättäjät TEP 2021 -tutkimus on jälleen julkaistu. Tutkimukseen on vastannut yhteensä 3080 päättävässä asemassa olevaa henkilöä 12 eri toimialalta ja 150 eri yrityksestä. Maantieteellisesti tutkimus kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Rastor-instituutti on ollut tutkimuksen kohteena yhtenä koulutustoimialan yrityksenä 31 yrityksen joukossa. Tutkimukseen on vastannut yhteensä 574 henkilöä ja Rastor-instituuttia on arvioinut 210 henkilöä.

ninan-blogi-ryhmakuva.jpg

Rastor-instituutti on yksi tunnetuimmista koulutusorganisaatioista

Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että Rastor-instituutti on tunnettuuden osalta säilyttänyt podiumpaikkansa kolmanneksi tunnetuimpana koulutus- ja urapalveluiden tarjoajana. Yleisarvosanalla mitattuna eri koulutustoimialan yritykset vaikuttavat tasavahvoilta. Rastor-instituutin yleisarvosanalla ei ole tilastollista eroa vuosien 2019–2021 välillä.


tunnettuus-2021.png
Rastor-instituutin tunnettuus nykyisen ja aiemman asiakassuhteen perusteella sekä muulla perusteella.

Tutkimukseen vastaajat ovat asettaneet yritysmielikuvatekijät tärkeysjärjestykseen. Kolmen kärki yritysmielikuvaan vaikuttavista tekijöistä ovat:

  • palvelujen laatu
  • kouluttajien ammattitaito
  • toimintavarmuus (esim. ilmoitetut koulutukset, aikataulut, kouluttajat pitävät)

Kun Rastor-instituuttia tarkastellaan näiden tekijöiden perusteella, erityisesti palvelujen laatu arvioidaan nykyasiakkaiden keskuudessa erityisen korkeaksi. Arvosanan 4/5 ja 5/5 on antanut 67 % vastaajista. Vastaajat ovat vakuuttuneita myös Rastor-instituutin kouluttajien ammattitaidosta ja tulosten perusteella voidaan sanoa, että poikkeusajan opetusjärjestelyt eivät ole vaikuttaneet negatiivisesti kouluttajien suoriutumiseen. Mielikuva kouluttajien ammattitaidosta on trendinä parantunut vuodesta 2019. Myös toimintavarmuus on ollut vuonna 2020 ja 2021 hyvällä tasolla.


palvelujen-laatu-2021-ny (1).png
Rastor-instituutin palvelujen laatu on korkealla tasolla nykyasiakkaiden keskuudessa.

Tutkimuksessa selvitettiin myös suositteluindeksi NPS (Net Promoter Score), joka kertoo, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat yritystä muille. Rastor-instituutin osalta NPS-luku on nykyisen asiakassuhteen perusteella 37, joka on hyvällä tasolla. Erinomaisen raja on 40.

Lähde: Taloustutkimus Oy:n Työelämän päättäjät TEP 2021 -tutkimus