Krista Aksila-Hurstin työtehtävät kuljettivat hänet ravintolapäällikön ammatista myynnin ja markkinoinnin pariin. Hän halusi onnistua uusissa tehtävissään ja lähti koulutuksilla hakemaan vankempaa ammatillista varmuutta ja osaamista työhönsä.

krista-aksila-hursti-400x400px.jpg
Krista Aksila-Hursti on saanut koulutuksien avulla ammatillista varmuutta.

Kristan kokemuksen mukaan vahvuuksia, joita on karttunut opiskelujen ja työn kautta, voi hyödyntää monessa ammatissa ja tehtävässä. Kristalla itsensä kehittämisen ja oppimisen tie on jatkunut ihan näihin päiviin saakka. Hän on huomannut työurallaan, että ammattitaidon kehittäminen sujuvoittaa työn tekemistä, helpottaa kommunikointia eri sidosryhmien kanssa ja pitää tietotaidon ajan tasalla muuttuvassa työelämässä.

– Digiajassa työskentelevänä ja itsekin digitalisaatiota työssäni hyödyntävänä halusin pureutua koulutuksen avulla syvemmin aiheeseen ja kartuttaa omaa ammattitaitoa käytännön työhön. Lisäksi yhteistyökumppaneiden kanssa on huomattavasti helpompi käydä dialogia, kun ymmärtää, mistä puhutaan, Krista kertoo.

Ammattitaidon kehittäminen sujuvoittaa työtä, helpottaa kommunikointia ja pitää tietotaidon ajan tasalla muuttuvassa työelämässä.

Useamman tutkinnon suorittaneena Krista haki itsevarmuutta ja on tiedostanut oman ammatillisen kehittymisensä. Koulutus on antanut hyvän tuntuman omasta osaamisen tasosta ja auttanut ymmärtämään, kuinka hyvin ja laajasti osaa katsoa maailmaa.

– Olen joskus kipuillut oman luontaisen laaja-alaisen maailmankatsomuksen vuoksi. Koulutuksessa ymmärsin, että se ei ole ammatillista heikkoutta vaan olen ehkä jo muutaman askeleen edellä omien tietojeni ja näkemysteni kanssa. Oma työurani esihenkilöasemasta asiantuntijaksi ilman esihenkilön viittaa ei ole välttämättä ollut huono asia, Krista pohtii.

krista-aksila-hursti-600x350px.jpg

Krista on oppinut, mikä on oleellista tietoa ja pystyy keskustelemaan samalla asian tasolla yrityksen johdon kanssa.

– Hyvä esimerkki tästä on budjetointi esihenkilön kanssa. Ei ole mitään mieltä mennä liian tarkalle tasolle vaan suunnittelussa ja keskustelussa pitäydytään strategisessa tarkastelussa, Krista jatkaa.

Työvälineitä omaan arkeen – vaikutukset koko organisaatioon

Kristan mielestä koulutuksen parasta antia on ollut, kun työpaikalla on tunnistettu jokin epäkohta, mikä on pitänyt laittaa kuntoon. Helposti arkisessa aherruksessa joku isompi projekti jää viemättä läpi, koska sille ei tunnu löytyvän aikaa.

– Koulutuksen avulla olen työstänyt valmiiksi isompia projekteja ja nyt nautin niiden lopputuloksista. Tämä ei kosketa minua vain henkilökohtaisesti vaan vaikutukset kumpuavat laajemmalle ulottuen organisaation eri osa-alueille. Olen todella saanut työvälineitä arkeeni ja uskon, että ilman koulutuksia moni asia roikkuisi tekemättömänä, Krista iloitsee.

Olen todella saanut työvälineitä arkeeni ja uskon, että ilman koulutuksia moni asia roikkuisi tekemättömänä.

Krista on saanut kannustavaa palautetta esihenkilöltään ja kollegoiltaan. He ovat huomanneet työn tekemisen varmuuden ja osaamisen kehittymisen. Krista onkin onnistunut tartuttamaan opiskeluinnostuksen. Työ ja työn tekemisen tavat kehittyvät ja muuttuvat, jolloin itse kunkin on pysyttävä ajan hermoilla.

– Välillä voi olla hieman rankempaa mutta silloin kun opiskelu liittyy tiiviisti työhön, on käytännönläheistä ja opit voi heti viedä käytäntöön, arki soljuu tasapainoisesti, Krista päättää.

Krista Aksila-Hursti on suorittanut Rastor-instituutissa markkinointiviestinnän ammattitutkinnon, markkinointiviestinnän liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon sekä markkinoinnin johtamisen tutkinnon (MJD).