Menestyksen resepti: johda oppimista ja muuta se osaamiseksi

Julkaistu 22.5.2023

Uutta syntyy, kun tiede, teoria ja käytäntö yhdistetään yrityksen voimavaraksi. Suomalaista työelämää uudistetaan yhteistyöllä, jossa akateeminen, tutkittu tieto liitetään työelämälähtöiseen, ammatilliseen koulutukseen ja aitoon asiakastarpeeseen. Oulun yliopiston ja Rastor-instituutin rajoja rikkova lähestyminen työn kehittämiseen tukee yritysten kilpailukykyä. 

Menestysreseptin ainesosa 1: oppimisen malli 70-20-10 

Menestysresepti kilpailukyvyn parantamiseksi syntyy oppimista johtamalla. Oppiminen on taito, jota voi aina kehittää. Kun ihminen oppii, johtaa oppiminen osaamiseen. Uusi osaaminen puolestaan tuottaa arvoa yksilölle ja yritykselle.

Opimme eniten työskentelemällä. Oppimisesta 70 % tapahtuu arjen työssä, 20 % vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja 10 % perinteisessä koulutuksessa. Kaikkia näitä tarvitaan, mutta muuttuvassa maailmassa työssäoppimisen merkitys korostuu.

Kun oppimista johdetaan tarveperusteisesti ja keskittymällä työn tekemisen aikana tapahtuvaan oppimiseen, ollaan oppimisen ytimessä.   

Menestysreseptin ainesosa 2: tavoitteet, strategia ja keinot 

Osaamistarpeiden taustalla vaikuttaa toimintaympäristön muutosten lisäksi asiakkaan tarpeet sekä yrityksen omat tavoitteet. Matka menestykseen alkaa osaamisen nyky- ja tavoitetilan selvittämisestä. Tällöin tutkitaan mitä osaamista jo on, mitä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa ja mistä puuttuva osaaminen saadaan.

Henkilöstön piilo-osaaminen tuo haasteita. Yrityksen kätköissä on vielä tunnistamatonta potentiaalia, joka tulee löytää. Vain käyttöön otettu osaaminen konkretisoituu teoiksi ja tuottaa kilpailuetua.

Menestysreseptin ainesosa 3: organisaation, tiimin ja yksilön osaaminen

Oppimisen johtamisen mallissa oppimista tarkastellaan organisaatio-, tiimi- ja yksilötasolla. Organisaatiotasolla keskeistä on asetettujen tavoitteiden lisäksi mm. se, tukevatko prosessit ja rakenteet oppimista. Tiimitasolla tärkeää on vuorovaikutus, psykologinen turvallisuus sekä tiimille asetettujen tavoitteiden seuranta. Yksilötasolla motivaatio, toiminnan edistymisen seuranta ja palautteen merkitys korostuvat.

Oppimisen johtamisen mallin tarkastelutapa tekee näkyväksi ne konkreettiset asiat, jotka mahdollistavat oppimisen ja osaamisen kehittymisen. Näin selviää, mitkä tekijät mahdollistivat yksilön, tiimin ja organisaation oppimisen – ja myös ne asiat, jotka estävät oppimista.

Kun yritys tukee osaamisen hankkimista, se panostaa tulevaisuuteen. Oppimisen mahdollistaminen tukee henkilöstön hyvinvointia. Panostus oppimiseen on aina panostus ihmiseen.   

Menestysreseptin ainesosa 4: johda oppimista ja muuta se osaamiseksi 

Tieteellinen tieto, teoria ja käytäntö ovat työelämän voimavaroja. Ne yhdistämällä syntyy uudenlainen, kilpailuetua luova lähestyminen työelämään.

Oppimisen johtamisessa organisaatio, tiimi ja yksilö pelaavat yhteen ja kunkin tason tarpeet huomioidaan. Näin saadaan työstään innostuneita ihmisiä, otetaan osaaminen käyttöön ja päästään tuloksiin. Oppimisen johtaminen on menestysresepti.

Lue menestysreseptin valmistusohjeen tarkemmat tiedot täältä.

Teksti pohjautuu Oulun yliopiston ja Rastor-instituutin yhteiswebinaariin, jossa olivat keskustelemassa Oulun yliopiston vararehtori Tapio Koivu ja liiketoiminnan kehittämispäällikkö Marika Koivuniemi sekä Rastor-instituutin kasvu- ja kehitysjohtaja Topi Järvinen ja tarjoomapäällikkö Irmeli Kalliosalmi.

Webinaarin ”Yhdessä pidemmälle – kiihdytä kasvua osaamista ja kilpailutekijöitä johtamalla” tallenteen voit ladata tästä. Webinaari järjestettiin 9.5.2023.

Oulun yliopisto ja Rastor-instituutti logot

Lisätietoja

  • Topi Järvinen, kasvu- ja kehitysjohtaja, Rastor-instituutti:
    topi.jarvinen@rastorinst.fi p. 040 7543 131 
  • Irmeli Kalliosalmi, tarjoomapäällikkö, Rastor-instituutti:
    irmeli.kalliosalmi@rastorinst.fi p. 050 401 4130
  • Marika Koivuniemi, liiketoiminnan kehittämispäällikkö, Oulun yliopisto: marika.koivuniemi@oulu.fi p. 050 4738 599