Kysyimme helmikuussa 2022 maksutonta OivaUra-uraohjauspalvelua käyttäneiltä asiakkailtamme näkemyksiä omasta työurasta. Oma työura mietitytti niin vakituisessa työsuhteessa kuin työtä vailla oleviakin.

Omia ajatuksia työhön ja uraan liittyvissä kysymyksissä on tarve selkeyttää

Kysyttäessä syitä OivaUra-uraohjauspalvelun käyttöön, lähes 70 prosenttia vastasi tarpeen selkeyttää omia ajatuksia työhön ja uraan liittyvissä kysymyksissä. Puolet vastaajista pohti työuransa suuntaa, sillä 54 prosentilla vastaajista oli ajatuksia alan vaihtamisesta ja 46 prosenttia pohti mikä minusta tulee isona.

Oivaura-uravalmennus käyttäjäkysely.

Sparrausta urakehityksen tueksi tarvitaan 

OivaUra-uraohjauspalvelua käytettiin myös päämäärätietoisesti, urakehitykseen tukea hakien. Noin kolmannes vastaajista mainitsi palvelun käyttömotiiviksi halun vauhdittaa omaa urakehitystä ja vajaa kolmasosa valmistautumisen työnhakuun sekä tiedon tarpeen erilaisista koulutusvaihtoehdoista. 

Muutostarpeeseen omalla työuralla havahduttiin

Vastaajat tunnistivat selkeän muutostarpeen omalla urallaan. Lähes kaksi kolmesta havahtui koulutusvaihtoehtojen kartoittamistarpeeseen. Noin puolella heräsi ajatus uuden työpaikan hakemisesta. Reilu neljännes havaitsi tarvitsevansa uravalmennusta ja yksilöllistä keskustelua uravalmentajan kanssa. Niin ikään reilulla neljänneksellä heräsi tarve hakeutua koulutukseen. 

OivaUra-uraohjauspalvelu motivoi pohtimaan työhön ja uraan liittyviä kysymyksiä

Suurin osa vastaajista (85 %) oli sitä mieltä, että OivaUra motivoi pohtimaan työhön ja uraan liittyviä asioita. Vajaa puolet vastaajista koki OivaUran rohkaisseen ottamaan seuraavan askeleen. Reilu kolmannes koki, että OivaUran käyttö lisäsi itsetuntemusta (esim. omista vahvuuksista, arvoista ja motivaatiotekijöistä) ja noin viidennes vastasi OivaUran kirkastavan näkemystä omista tavoitteista.

Käyttäjät suosittelevat OivaUraa 

Lähes kaikki (92 %) vastaajat suosittelivat OivaUraa omien kokemustensa perusteella. Vastaajien kommentteja:

  • ”OivaUra selkeytti ajatuksiani.”
  • ”OivaUra on hyvin koottu kokonaisuus”.
  • ”On hyvä pysähtyä joskus pohtimaan omaa itseäkin. Olemme niin tottuneita suorittamiseen, että sellainen "mitä minä haluan" keskustelu jää paitsioon. Keskitytään mieluummin negatiiviseen yksinpuheluun siitä, miten "minä en riitä" tms.”
  • ”Oli hienoa pohtia ja syventyä omaan osaamiseen ja mitä kenties vielä pitäisi kehittää.”
  • ”OivaUra antoi uskallusta lähteä työhakuun ja tekemään sen CV:n mikä vaaditaan tämän päivän työnhaussa.”
  • ”Se voi auttaa sinua työelämätavoitteissasi.”
     

Kokeile sinäkin OivaUraa! Palvelu on maksuton.

Rakenna itsellesi mielekäs työura. Aloita maksuton OivaUra jo tänään!
 

OivaUra

Haluatko keskustella henkilökohtaisesti ja luottamuksellisesti työurastasi?
Löydä oma potentiaalisi yhdessä uraohjaajan kanssa. Tutustu UraLoiste-uravalmennukseen!

OivaUra-uraohjauspalvelun käyttäjäkysely toteutettiin 10. – 16.2.2022.  Anonyymiin kyselyyn vastasi 26 palvelun käyttäjää.