Hyvän organisaationkulttuurin rakennuspalikat – perustuksina luottamus ja turvallisuus

Luottamus ja organisaatiokulttuuri. Siinä kaksi hyvin voimakasta sanaa mutta mistä niissä oikeastaan on kysymys ja miten organisaatiokulttuurista saadaan sellainen, että se auttaa yritystä menestymään?
Katso vinkit webinaarista

Johtajuusmuotoilija ja työyhteisövalmentaja Laura Elo on kiertänyt paljon erilaisissa yrityksissä ja yhteisöissä ja aina organisaatiokulttuurin rakentamisen keskiöstä löytyy luottamus. Jotta päästään seuraavalle tasolle, luottamus ja turvallisuus pitää olla kunnossa. 

Laura-Elo-500x300.jpg
Johtajuusmuotoilija ja työyhteisövalmentaja Laura Elo

Mitä organisaatiokulttuuri on ja mitä se tarkoittaa?

Organisaatiokulttuuri syntyy ratkaisujen hakemisesta organisaation ongelmiin. Se vaatii tarpeeksi yhteistä historiaa ja oppimiskokemuksia. Se erottaa ja toisaalta myös yhdistää ryhmän jäsenet toisistaan. 

”Erään määritelmän mukaan organisaatiokulttuuri on kollektiivinen ominaisuus ja jaettu tunne, ajattelu merkityksistä, uskomuksista, oletuksista, normeista ja arvoista. Yhteinen päätös siitä, että näin työyhteisössä ollaan ja eletään”, sanoo Elo.

Elo kuvailee organisaatiokulttuuria ryhmäilmiöksi. ”Sanotaan, että kulttuuri on yritystä suurempi ja asuu sen seinissä. Se kantaa läpi organisaation historian. Se tulee myös pitkälti vaikuttamaan siihen, mitä yritys on huomenna. Organisaatiokulttuuri alkaa muodostua silloin, kun on tarpeeksi yhteisiä kokemuksia.”

Luottamus organisaatiokulttuurin perustana

Euroopan paras työelämä 2020 -hanke kuvailee luottamuksen olevan sitä, että jokainen yrittää parhaansa ja jokaista kohdellaan oikeudenmukaisesti hänen omien odotustensa mukaisesti. Kaikki ovat ihmisinä ja yksilöinä tasa-arvoisia, jokainen haluaa olla luottamuksen arvoinen ja myös toimii työyhteisössä sen mukaisesti. ”Kun työpaikalla vallitsee luottamus, kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Keskustelu vaikeista asioista on helppoa, ihmiset kuuntelevat toisiaan ja ottavat toiset huomioon. Vallitsee keskinäinen arvostus.”

Luottamus ruokkii luottamusta ja se saa jokaisen antamaan parastaan. Se parantaa yrityksen tuottavuutta, sitoutuneisuutta, innovatiivisuutta ja sitä kautta yrityksen tulosta.

Miten voidaan luoda ja rakentaa luottamusta ja psykologista turvallisuutta organisaatiokulttuuriin?

Menestyvien tiimien rakennuspalikkana luottamuksen rinnalla voidaan puhua myös psykologisesta turvallisuudesta. Kun työntekijä kokee psykologista turvallisuutta, hän uskaltaa ottaa myös riskejä. Muita rakennuspalikoita ovat selkeät tavoitteet ja selkeä rakenne, työntekijä tietää oman roolinsa ja tavoitteet työlleen. Tämä jos mikä lisää motivaatiota ja halua oman työn kehittämiseen. ”Ihmiset haluavat tehdä merkityksellistä työtä, ei ainoastaan kantaa tiiliä vaan olla rakentamassa kirkkoa. Jokainen haluaa jättää oman peukalonsa jäljen tähän maailmaan.” 

Psykologista turvallisuutta voi lähteä parantamaan liittämällä ihmiset yhteen, jolloin saadaan yhteenkuuluvuuden tunne. ”Luo ympäristö, jossa ihminen saa olla keskeneräinen ja hänellä on hyvä kasvaa ja oppia”, neuvoo Elo. Työntekijälle pitää antaa vaikuttamismahdollisuus omaan työhönsä ja antaa osallistua yhdessä tekemiseen. Työyhteisössä ei pitäisi pelätä alistamista ja nöyryyttämistä, jokaisen pitäisi pystyä tuomaan esille omat ideat, ajatukset ja mielipiteet ilman pelkoa. Nämä ovat ne askeleet, millä psykologinen turvallisuus saadaan rakentumaan tiimiin ja organisaatiokulttuuriin.

Luottamusta pitää rakentaa joka päivä arjessa. Luottamus ansaitaan johdonmukaisuudella ja ennalta-arvattavuudella. Vaikka ihmiset kokisivatkin työnsä merkitykselliseksi, se ei riitä. Heidän pitää tietää, mihin ollaan menossa ja mikä on heidän tehtävänsä, pitää ymmärtää organisaation koko kuva ja yrityksen strategia.

Käytännön vinkkejä esimiehille luottamuksen rakentamiseksi

Tässä käytännön vinkkejä, joita jokainen esimies voi noudattaa arjessa:

  • Osoita, että välität ja arvostat. Mieti, miten voit aidosti välittää ja arvostaa ja miten se näkyy työyhteisössä.
  • Anna omaa aikaasi. Näytä esimerkilläsi miten tunteita ja kokemuksia jaetaan. Kuuntele ja vuorovaikuta, keskustele arvostavasti.
  • Ole empaattinen. Astu hetkeksi toisen saappaisiin ja mieti, miten hän on tullut johonkin johtopäätökseen. 
  • Päätä, että rakennat luottamusta ja turvallisuutta joka päivä ja ole itse luotettava.
  • Kasvata kokemusta merkityksellisen työn tekemisestä liittämällä työntekijä tiimiin ja organisaatioon.
  • Ole ennakoitava, ennalta-arvaamattomuus on pelottavaa.
  • Ole johdonmukainen, oikeudenmukainen, tasapuolinen, reilu ja rehti.

Yksinkertaisin arkipäiväinen asia arvostuksesta on se, että sanoo hyvää huomenta, kiitos ja anteeksi. Emme aina ymmärrä, kuinka suuri vaikutus sillä on.

Luottamuksen rakentaminen on asennekysymys. Meistä jokainen voi lähteä rakentamaan organisaatiokulttuuria ja olla luottamuksen lähettiläs. Pidä lupaukset, ole sitoutunut työhön ja työyhteisöön, anna osaamisesi ihmisten käyttöön ja pidä se ajan tasalla. Kohtele toisia arvostaen ja osoita kiinnostusta. Anna ja pyydä palautetta, ole rehellinen ja reilu.

Mikä ihaninta, luottamus tarttuu. Kuinka moneen ihmiseen sinä voit tartuttaa sitä tänään?

Henkilöstöhallinnon ja työhyvinvoinnin koulutuksia uran eri vaiheisiin
Työhyvinvoinnin kehittäminen, henkilöstöassistentti, -päällikkö tai -johtaminen. Henkilöstöhallinnon koulutuksia löytyy tuoreille tulokkaille ja HR:n konkareille. Rastor-instituutissa voit opiskella henkilöstöhallinnon koulutuksia joustavasti työn ohessa. Valitse oma koulutuksesi!