Blogi • 07.05.2024

Vastuullisuusstrategia vai vastuullisuus osana arkea

Blogin kirjoittajana Rastor-instituutin aluejohtaja Janne Leuhtonen

Kun keskustelen yrittäjien ja liiketoimintapäättäjien kanssa, vastuullisuus nousee jatkuvasti kantavaksi teemaksi. Onko se ohimenevä, laantuva trendi, joka ei edes oikeastaan kosketa meitä?

Vastuullisuusteemojen opiskelu on mahdollista Rastor-instituutissa.
Eikö vastuullisuudesta ole jo puhuttu vuosia, edelläkävijät jo vuosikymmeniä? On kyllä puhuttu, mutta eri asia on, ketkä ovat kuunnelleet. 

Onko vastuullisuus taas yksi myrsky bisneskuplassa

Sivuttaako moni yritys vastuullisuuden kehittämisen, koska se tuntuu liian suurelta hallittavaksi? Mistä löytää ohjeet toimenpiteisiin?

Vastuullisuuden keskeiset osa-alueet eli ympäristövastuullisuus, sosiaalinen vastuullisuus, hyvä hallintotapa ja taloudellinen vastuullisuus, ovat kaikkien mielestä hyvin ajankohtaisia ja tarpeellisia osaamisen kehittämisen aiheita. Ne on syytä ottaa vakavasti. 

Aihepiirin massiivinen kokoluokka ja jo kliseeksi muodostunut merkitys yritysten liiketoiminnalle haastaa erityisesti ne organisaatiot, jotka kokoluokkansa tai osaamisensa vuoksi painivat resurssi-, osaamis- ja aikapulan kanssa. 

Vaatimukset valuvat alaspäin – tunnetaanko CSRD-direktiivi ja raportointiosaaminen?

Operatiivinen arki puristaa ja vastuullisuus lyö silmille: päämiehen tulee valmistautua raportoimaan toiminnastaan CSRD-direktiivin mukaisesti vuoden 2024 toiminnan osalta ja vaatimukset leviävät alihankintaverkostoon. Raportin tulee olla valmis vuonna 2025. Yhtäkkiä vastuullisuus, joka on tuntunut suurten organisaatioiden ja poliitikkojen puuhastelulta, onkin konkretiaa. Raportointiosaamisen taso ja vastuullisuuden aito huomioiminen ratkaisee, jatkuuko liiketoiminta päämiehen suuntaan vai ei. 

Nyt pitää toimia. Ylihuomenna voi olla liian myöhäistä. 

Mistä työvoimaa ja tulevaisuuden osaajia?

Entäpä yritys, jonka tulee rekrytoida kiireesti uusia osaajia? Monella alalla kilpailu työvoimasta on kovaa. Kaikille ei tekijöitä tule riittämään, oli syy sitten erityisen osaamisen tarpeesta tai maantieteestä. 

Työpaikkailmoitus on julkaistu ja nyt odotetaan, että arjen toimintaa muuttavat osaajat ottavat yhteyttä. Milleniaalit ja Z-sukupolven edustajat lukaisevat rekryilmoituksen. Sitten he tarkistavat yrityksen verkkosivut ja somen, jonka jälkeen toteavat, etteivät yrityksen arvot kohtaa heidän omiaan. Hakemuksia ei tule.  

Nyt yhtäkkiä yritys onkin tilanteessa, jossa asiakassuhteet katkeavat, kun vastuullisuusvaatimuksia ei ole huomioitu ja työntekijöitä ei saada, koska yrityksen toimintatapa ei vastaa tulevaisuuden tekijöiden arvoja.

Meidät kaikki tulee saada mukaan muutoksen, joka vääjäämättä on yksi aikamme merkittävimmistä ja keskeisimmistä liiketoimintaa muovaavista tekijöistä.
Rastor-instituutin vastuullisuusopinnot.

Vastuullisuus on muutosta 

Esimerkeissä nousee esiin tilanteen yllätyksellisyys. Joku voi miettiä, miten nämä asiat ovat päässeet yllättämään. Eikö vastuullisuudesta ole jo puhuttu vuosia, edelläkävijät jo vuosikymmeniä? On kyllä puhuttu, mutta eri asia on, ketkä ovat kuunnelleet.  

Tästä syystä puheen pitää jatkua ja jokaisen varmistaa, että viesti on vastaanottajalle sopivassa muodossa. Ei riitä, että edelläkävijät ja näkijät ymmärtävät. Meidät kaikki tulee saada mukaan muutoksen, joka vääjäämättä on yksi aikamme merkittävimmistä ja keskeisimmistä liiketoimintaa muovaavista tekijöistä. 

Sitran verkkosivuilla julkaistuissa megatrendikorteissa todettiin hyvin ero kädenjäljen ja jalanjäljen välillä. Kuluttajina ihmiset odottavat, että kulutettavien palveluiden jalanjälki on minimoitu, mutta työntekijöinä odotus on, että he itse pääsevät jättämään kädenjälkensä. Vastuullisuustekijöillä on tässä suuri merkitys ja yrityksen pitää osata tämä ottaa huomioon, mutta myös viestiä siitä laajasti asiakkailleen, kumppaneilleen sekä potentiaalisille työntekijöilleen. 

Tehdäänkö vastuullisuustyötä vai ollaanko vain tekevinään

Yritysten kannalta kyse on siitä, koetaanko vastuullisuustyö pakkopullaksi vai osaksi arkea. Nähdäänkö vastuullisuus ylimääräisenä pahana, josta muodostetaan arjen tekemisestä irrallinen vastuullisuusstrategia, vai tunnistammeko ja ennen kaikkea tunnustammeko kirjaimet E, S ja G kiinteäksi osaksi liiketoimintastrategiaa? Jälkimmäisellä tavalla vastuullisuudesta tulee osa arkea ja osa työtä ja päätöksiä, joita päivittäin teemme. 

Lohdutuksen sanana voin todeta, että markkina kyllä tekee tehtävänsä. Tarjolla on lukuisia laadukkaita palveluntarjoajia, jotka auttavat yrityksiä esimerkiksi vastuullisuusraportoinnin vaatimusten täyttämisessä.

Homman juju onkin, että ymmärrämme asiasta riittävästi, jotta tunnistamme vastuullisuustoimenpiteiden tärkeyden, tunnustamme, että nyt pitää toimia ja tämän jälkeen toimimme. Ylihuomenna voi olla liian myöhäistä. 

Homman juju onkin, että ymmärrämme vastuullisuudesta riittävästi.
Vastuullisuusopiskelua Rastor-instituutissa.