Koulutus kirkasti valinnat – asiakkuuksia hoitavat oikeat persoonat

Luonnonvarakeskus elää sesongin huippuaikaa. Koskaan aikaisemmin heidän tutkijansa eivät ole raportoineet yhtä paljon hiilensidonnasta, metsien hakkuumahdollisuuksista tai kotimaisen ruuan riittävyydestä kuin nyt.

Johtamiskoulutus on tae sille, että yhteiskunnallisesti merkittävän organisaation kuormittuminen pysyy hallinnassa.

Luonnonvarakeskuksessa johtamisen taso on korkea, mutta sen nostaminen ylemmäs motivoi yhä. Organisaatio panostaa ryhmäpäälliköihin, joiden osaaminen heijastuu Luonnonvarakeskuksen menestykseen. Kun ylimmän johdon sydän loimuaa henkilöstön kehittämiselle, se sytyttää myös johtamiskoulutukseen osallistuneen ryhmäpäällikön ja johtavan tutkijan Lauri Sikasen.

Lauri Sikanen, johtava tutkija, Luonnonvarakeskus
Lauri Sikanen, johtava tutkija, Luonnonvarakeskus

Johtamiskoulutuksen asiantuntijuuden laatu yllättää positiivisesti

Kun Lauri kertoo johtamiskoulutuksen asiantuntijoista, hänen hymynsä on täydessä mitassaan. 
– Olen suoraan sanottuna mykistynyt koulutuksen asiantuntijoiden tasosta. He jäsensivät asiat pedagogisesti niin taitavasti, että meidän oli ne helppo ymmärtää, Lauri tiivistää omat ja kollegojensa tunnelmat.

Koulutuksen asiantuntijat huomioivat ryhmän odotukset. Heillä oli oikea asenne, jonka läpi kuulsivat rautainen kokemus ja vankka ammattitaito. 
– Asiantuntijan timanttinen esiintyminen niitattiin mieleni sopukoihin viimeistään siinä vaiheessa, kun koulutuksen aikataulu toteutui minuutilleen, Lauri naurahtaa.

Koulutus todensi meille ihmisten erilaisuuden mahdollisuudet ja haasteet.

Luonnonvarakeskuksen asiakkuuksia hoitavat oikeat persoonat

Johtamiskoulutuksen yksi suurimmista hyödyistä oli erilaisten ihmistyyppien tunnistaminen. Luonnonvarakeskuksen ryhmä pohti, miten se rakentaa hyvää oloa työpaikalle persoonaltaan erilaisten kollegojen kanssa.

– Koulutus todensi meille ihmisten erilaisuuden mahdollisuudet ja haasteet. Riittämättömyyden tunne on haukannut minusta joskus suuren palan, kun en ole osannut käsitellä erilaisia persoonia. Koulutuksen avulla stressi on haihtunut. Nyt näen suuremman kuvan organisaation rakenteesta ja niistä paikoista, joissa kanssakäymisen taakka on kasvamassa liian suureksi, Lauri kertoo.

Luonnonvarakeskus hyödyntää ihmistyyppien tunnistamista omien asiakkuuksiensa johtamisessa. Asiakasprojektin alkaessa organisaatio käsikirjoittaa mahdollisimman hyvän loppuratkaisun asiakasta varten. Käsikirjoitus kertoo sen henkilön nimen, joka on persoonaltaan sopivin ohjaamaan Luonnonvarakeskuksen asiakasprojektia ja tuottamaan asiakassuhteeseen lisää arvoa. 

– Suoritimme aikaisemmin asiakkuuksia johtavien henkilöiden valinnat pitkälti fiilispohjalta. Johtamiskoulutuksesta saimme uuden toimintamallin. Hyödynnämme sitä myös toiseen suuntaan, kun analysoimme asiakkaitamme. Tällä tavalla osaamme paketoida heille parhaiten toimivan agendamme, Lauri täsmentää.

Liiketoiminnan kannalta ihmisten tyypittäminen on välttämätöntä

Taitava johtaja ymmärtää eri näkökulmia ja osaa perustella asioita henkilöstölleen. Työntekijöiden tyypittäminen on yksi perustelun kohde. Liiketoiminnan näkökulmasta kategorisoinnilla haetaan koko henkilöstöä palvelevaa ratkaisua.

– Meillä kaikilla on vahvuuksia ja niitä kohtia, joissa on varaa tehdä tunnistettava muutos. Osa meistä on itseohjautuvia tähtiä, joiden loistetta johtajan kannattaa seurata ja osa meistä tarvitsee pönkän, johon voi nojata kiperän paikan tullen, Lauri toteaa.

Edellä kuvattu ajatusketju on oivallus, jonka Luonnonvarakeskus vie mukanaan johtamiskoulutuksesta. Ihmistyyppien tunnistaminen tukee johtajaa organisaation toimintakyvyn hallinnassa ja ihmisten kuormittumisen havainnoinnissa. 

– Kun esihenkilöt ymmärtävät johdettaviaan paremmin ja osaavat johtaa omaa työtään paremmin, he pysyvät toimintakykyisinä. Motivoituneimmillaan johtajat ovat silloin, kun he huomaavat työnantajan panostavan heihin esimerkiksi koulutuksella. Ja vaikka et itse toimisikaan esihenkilöroolissa, johtamiskoulutuksessa ymmärrät organisaatiosi esihenkilötyön tarkoitusta, Lauri vinkkaa.

Luonnonvarakeskus sai voimaa johtamiskoulutuksesta enemmän kuin se osasi odottaa. Tämä tietää hyvää paitsi heidän asiakkailleen, myös meille, jotka tutustumme Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden alati tuoreisiin ja tulevaisuuttamme määrittäviin uutisiin.