Uusi myynnillinen asiakaspalvelu – Euromaster

Ulkopuolinen tuki auttaa eteenpäin yrityksen muutostilanteessa. Kun sekä ala että yrityksen oma toiminta ovat murroksessa, on oikea hetki kutsua paikalle ulkopuolinen sparraaja. Euromaster kutsui Markkinointi-instituutin*, koska tiesi sen sitoutuvan muutokseen täysillä. 

– Toimialamme on murroksessa, ja perinteinen rengasbisnes on ollut rikki jo pitkään, kertoo Euromasterin operatiivinen johtaja Jan Johansson. – Vaikka olemme satsanneet tehokkuuteen ja tuottavuuteen, meidän on täytynyt lähteä etsimään uusia liiketoiminta-aihioita talon ulkopuolelta. 

Johansson näkee työssään, että asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut. Nyt palvelupisteissä pitää toimia aiempaa asiakaslähtöisemmin ja myynnillisemmin. Se vaatii myös johtamiselta uudistumista.

Rengasbisneksen lisäksi myös Euromasterin eurooppalainen strategia on muuttunut. Yrityksessä nähdään henkilöstön kouluttaminen tärkeänä tekijänä liiketoiminnan uudistumisessa, ja Markkinointi-instituutin* valmennukset ovatkin nousseet keskeiseen rooliin tässä muutostilanteessa. Markkinointi-instituutti* on räätälöinyt Euromasterille koulutuksia jo usean vuoden ajan. Keväällä 2018 käynnistynyt Uusi myynnillinen asiakaspalvelu -kasvuohjelma valmentaa henkilöstöä ymmärtämään uudistuneen strategian merkityksen.

Markkinointi-instituutin koulutusten ansiosta monet ovat myös päässeet etenemään urallaan talon sisällä.
Jan Johansson | operatiivinen johtaja, Euromaster

– Vasta kouluttamisen avulla löysimme konkreettisia keinoja siihen, kuinka jalkauttaa Euromasterin uutta strategiaa täällä Suomessa, Johansson sanoo. – Haemme koulutukselta erityisesti myynnillisen asiakaspalvelun osaamista, koska haluamme erottua palvelupisteissämme työskentelevien ihmisten palvelu- ja myyntiosaamisella. Valmennuksesta saamme myös tärkeää viestintä- ja vuorovaikutusosaamista.

Henkilöstö haluaa oppia uutta

Euromaster kouluttaa henkilöstöään, jotta sen palvelupisteissä olisi ympäri Suomea samanlaista ja yhtä laadukasta palvelua. Henkilöstö on halukas kouluttautumaan, se on käynyt ilmi henkilöstötyytyväisyyskyselyissä. Johansson näkee, että valmennukset tukevat Euromasteria konkreettisesti niissä asioissa, jotka ovat nousseet esiin kyselyissä.

– Valmennukseen jo osallistuneissa palvelupisteissä viestintä ja prosessien jalkautuminen osana strategiaa ovat parantuneet.

Voin ehdottomasti suositella yrityksen tarpeisiin räätälöityjä valmennuksia muillekin.
Jan Johansson | operatiivinen johtaja, Euromaster

Johansson kertoo Euromasterin työntekijöiden olleen tyytyväisiä koulutuksiin ja siihen, että työnantaja tarjoaa koulutusta. Markkinointi-instituutin koulutusten ansiosta monet ovat myös päässeet etenemään urallaan talon sisällä. 

Keväällä 2018 käynnistyneessä Uusi myynnillinen asiakaspalvelu -koulutuksessa on mukana noin sata työntekijää Euromasterin palvelupisteistä eri puolilta Suomea. Markkinointi-instituutti on aiemmin kouluttanut Euromasterin henkilöstöä myös merkonomeiksi. 

– Yhteistyö Markkinointi-instituutin kanssa jatkuu, koska se on löytänyt juuri oikeat ratkaisut tarpeisiimme ja haasteisiimme. Valmennuksen merkitys on äärettömän tärkeä meille tässä muutostilanteessamme. 

Markkinointi-instituutti on sisäistänyt syvällisesti Euromasterin tilanteen ja lisäksi syventynyt sen toimialaan. Johansson kokee, että juuri tämä sitoutuminen tekee Markkinointi-instituutista erinomaisen kumppanin yritykselle. 

– Markkinointi-instituutilla on kyky kuunnella, ehdottaa ja ideoida. Siksi voin ehdottomasti suositella yrityksen tarpeisiin räätälöityjä valmennuksia muillekin. 

Artikkeli on julkaistu Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Rastor ja Markkinointi-instituutti yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.