Henkilöstöjohtamisen tutkinnon avulla toimivampaa organisaatiokulttuuria

Katri Vermanne, Henkilöstöjohtamisen tutkinto

Katri Vermanne, Maanmittauslaitos

Henkilöstöjohtamisen opiskelu muutti Maanmittauslaitoksen henkilöstöpäällikkö Katri Vermanteen arkista työskentelyä ja auttoi kehittämään organisaation toimintaa.

Kun Maanmittauslaitoksella syntyi kokonaan uusi henkilöstöpäällikön työnkuva, Katri Vermanne pohti, millaista osaamista se vaatii tekijältään. Hän päätti opiskella vuoden mittaisen henkilöstöjohtamisen koulutuksen, jossa pääsisi vahvistamaan osaamistaan henkilöstöjohtamisen liiketoiminta- ja strategialähtöisessä kehittämisessä. Tutkinnon aikana hän analysoi johtamisen tavoitteellisuutta sekä rakensi toimivaa organisaatiokulttuuria.

Koulutus auttoi tuoretta henkilöstöpäällikköä tunnistamaan omia heikkouksiaan ja vahvuuksiaan ja puuttumaan niihin. Se muutti hänen arkista työskentelyään.

Koulutuksen anti juurtui heti käytäntöön, koska sovelsin kaikki harjoitukset omaan työhöni Maanmittauslaitoksella.

– Koulutuksen anti juurtui heti käytäntöön, koska sovelsin kaikki harjoitukset omaan työhöni Maanmittauslaitoksella, Katri Vermanne kertoo.

Vermanne itse kokee saaneensa koulutuksesta paitsi uutta oppia, myös pontta toimia oman alansa ammatillisissa verkostoissa.

– Osaaminen leviää ja kasvaa yhteisen tekemisen kautta, sitä käyttämällä, hän summaa.

Opiskele HR:n eri teemoista kursseja tai kokonainen tutkinto.

   VALITSE KOULUTUS

Kirjava ryhmä ja verkostoja tulevaisuuteen

Katri Vermanne pitää rikkautena sitä, että erilaisista taustoista, tilanteista ja organisaatioista tulevat opiskelijakollegat kertoivat omia näkökulmiaan avoimesti.

– Vuorovaikutuksesta kouluttajien ja kanssaopiskelijoiden kanssa saa antia niin paljon kuin itse pystyy omaksumaan, Vermanne vinkkaa.

Hän pitää koulutuksen ydinantina kokeneita, ammattitaitoisia kouluttajia ja koulutuspäivien alustajia, jotka jakoivat omia työelämän kokemuksiaan.

– Eräs kouluttajista muistutti, kuinka paljon näkökulmia yksin työskennellessä jää kuulematta. Tämä oli oivallus, jonka haluan muistaa omassa työssäni! Toivottavasti olen onnistunut jakamaan hankkimaani osaamista myös eteenpäin.

Työnantaja ymmärtää kehittymisen merkityksen

Katri Vermanteen koulutuksen maksoi työnantaja, ja hän sai osallistua lähiopetuspäiviin työajalla.

– Meillä Maanmittauslaitoksella on tunnistettu, että osaamista pitää uudistaa. Tämä kantaa juhlapuheista aina arjen tasolle saakka.

Vermanteen esimies, hallintojohtaja Matti Hyytinen sanoo, että henkilöstön osaamisella on selvä kytkentä Maanmittauslaitoksen onnistumiselle tulevaisuudessa. Osaaminen ja uudistuminen muodostavat konkreettisesti Maanmittauslaitoksen strategian kivijalan.  

– Henkilöstön kouluttaminen on investointi Maanmittauslaitoksen tärkeimpään voimavaraan, Hyytinen summaa.

Katri Vermanne toimii Maanmittauslaitoksen henkilöstöpäällikkönä HR:n esikuvana. Hyytinen näkee, että Henkilöstöjohtamisen tutkinnon opiskeleminen on edesauttanut Vermannetta onnistumaan vaativassa tehtäväkentässään. Hän kokee, että Maanmittauslaitoksessa HR on ollut mahdollistamassa upealla tavalla rakenteellisten muutosten keskellä työtyytyväisyyden ja asiakastyytyväisyyden kasvua, toiminnan tehokkuuden lisääntymistä sekä tulostavoitteiden suunnitelmallista toteuttamista.

– Heittäytymällä rohkeasti ja ennakkoluulottomasti itse opiskelijaksi Katri näyttää samalla henkilökohtaista esimerkkiä ei pelkästään johtamalleen tiimille, vaan koko Maanmittauslaitoksen henkilöstölle, Hyytinen sanoo.

Opiskelemiselle löytyy aikaa

Vermanne kokee tutkinnon suorittamisen sujuneen mutkattomasti. Hän sai aikataulut tietoonsa ajoissa, mikä varmisti arjen, työn ja opintojen yhteensovittamisen.

– Kun tutkinto oli valmis, tuuletin! Opinnot sujuivat niin mutkattomasti, että voisin hyvin opiskella jatkossakin Markkinointi-instituutissa*.

Tutustu koulutukseen: Henkilöstöjohtamisen valmennus


Artikkeli on julkaistu alun perin Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.

Jaa sivu