Mikään ei ole ennallaan johtamisen erikoisammattitutkinnon, JET, jälkeen

Anne Karlsson, johtamisen erikoisammattitutkinto JET

Anne Karlsson, johtava konsultti, Rejlers

JET-koulutuksen aikana ymmärsin omat vahvuuteni ja sain tuotua ne vahvistamaan myös työyhteisöä. Samalla oivalsin, miten oma toimiala nivotaan osaksi yrityksen strategisia tavoitteita ja visiota. Luodut tavoitteet ja visiot todennetaan ja ratkotaan jokapäiväisellä työllä.

Oma tavoitteeni oli siirtää oppimani asiat koko työyhteisön käyttöön uutta kokeillen ja muut mukaan innostaen.

Olen saanut aikaansaannoksistani kommentteja niin kollegoilta kuin esimieheltäkin. Esimiehen mukaan johdan nyt kehitysorientoituneesti, teen selkeästi liiketoiminnan taloudellisiin tavoitteisiin sidottuja päämääriä ja hahmotan paremmin kokonaisuudet. Kollegani taas näkee, että kun koulutus yhdistyi aiempaan kokemukseeni, olen selviytynyt hankalista tasapainottelutilanteista asiakkaiden ja asioiden välillä aiempaa paremmin; määrätietoinen ote antaa muille mahdollisuuden tehdä omaa työtään. 

Strategisia osatavoitteita ja hullunrohkeaa markkinointia

Muutokset näkyivät konkreettisesti jo koulutuksen aikana: Henkilömäärä omassa toiminnossani kaksinkertaistui, kun toimme uuden toimialan asiantuntijat kahdelle uudelle paikkakunnalle. Koulutuksen ansiota on, että laadin oman toimialani ensimmäisen liiketoimintasuunnitelman, joka sisältää tavoitteet vuoteen 2020 saakka. Opin, miten yrityksen tavoitteet sisäistetään ja tuodaan omaan työskentelyyn vuositavoitteiden muodossa. 

Tulokset näkyvät valtakunnallisena tietoisuutena tuotteestamme sekä uusina asiakkuuksina.

Lisäksi otimme hullunrohkean asenteen markkinoidessamme uutta kärkituotetta uutiskirjeiden avulla – ja tulokset näkyvät valtakunnallisena tietoisuutena tuotteestamme sekä uusina asiakkuuksina. 

Keskityin koulutuksen aikana myös kehittämään ja toteuttamaan Rejlersin yhdyskuntasuunnittelupalvelun myyntiä lisääviä toimenpiteitä. Loimme tueksi ristiinmyynnin kilpailun, joka sai aikaan enemmänkin muutoksia, koska uusiin ideoihin tartutaan Rejlersillä nopeasti. Nyt, vuoden ”kilpailun” jälkeen ristiinmyynti on jo itsestäänselvyys. Kisa myös paransi tiedonkulkua suunnittelulta johtoon. 

Koulutus auttoi nostamaan uuden toimialan siivilleen

Johtamisen erikoisammattitutkinnon (nyk. johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto) ajoitus ja sisältö osuivat täysin nappiin. Olin kehittänyt Rejlersille uuden toimialan seitsemän vuoden aikana. Perusasiat olivat kohdillaan, mutta pohdin, miten saada toimiala kasvamaan – siivilleen, lentoon. Miten parantaa kannattavuutta, rekrytoida uusi henkilöitä ja kehittää uusia palvelutuotteita sekä ymmärtää yrityksen strategiset tavoitteet ja visio? 

Opiskelu rohkaisi ja vahvisti uskoani mahdollisuuksiini, jolloin syntyi todella laajasti vaikuttava muutos.

Johtamisen erikoisammattitutkinto antoi vastauksia ja työvälineitä kaikkien näiden osa-alueiden kehittämiseen. Se myös rohkaisi ja vahvisti uskoani mahdollisuuksiini, jolloin syntyi todella laajasti vaikuttava muutos. Työn tekeminen pääsee kehittymään, kun tunnistaa, miten saa omat ja muiden vahvuudet käyttöön ja heikkoudet hallintaan.

Etäisyyttä rutiineihin

Mielestäni koulutuksella saa uusia näkökulmia ja etäisyyttä tavanomaisiin rutiineihin sekä kykyä katsoa samanaikaisesti lähelle ja kauas. Silloin harjaantuu omassa työssä löytämään keinoja päästä paremmin tilanteen tasalle. Vahva oma osaaminen auttaa toimimaan johdonmukaisesti tilanteessa kuin tilanteessa, mikä vahvistaa omaa ammatti-identiteettiä myös ulospäin.

Tutustu koulutukseen: johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto


Artikkeli on julkaistu alun perin Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.

Jaa sivu