Opiskelu lisäsi kehityspäällikön itsetuntemusta ja projektiosaamista

Projektijohtamisen koulutus, Timo-Jaakko Rautavuori

Timo-Jaakko Rautavuori, kehityspäällikkö, Alma Media Kustannus Oy

Halusin suorittaa projektien johtamiseen suunnatun Johtamisen erikoisammattitutkinnon, JET, kahdesta syystä. Toisaalta halusin arvioida ja vahvistaa omaa projektijohtamistani ja toisaalta tahdoin olla mukana kehittämässä organisaatiomme projektikulttuuria.

Olin jo aiemmin kuullut muutamalta työkaveriltani, että JET on hyödyllinen tutkinto. Kun tutkinnosta tuli tarjolle projektien johtamiseen räätälöity koulutus, halusin osallistua siihen. Kiinnostustani lisäsi entisestään se, että koulutuksessa oli mukana tunnustetut projektiosaajat Projektiyhdistys ja Sovelto.

Minulle opiskelussa oli tärkeintä se, että opin tuntemaan itseni paremmin sekä projektijohtajana että lähiesimiehenä.

Kehityspäällikön työhön kuuluu monta roolia

Toimin kehityspäällikkönä tuotekehitysyksikössä, jonka vastuulla on yhtiömme sanomalehtien digitaalisten palveluiden kehitys. Työssäni vedän kehitysprojekteja ja toimin lähiesimiehenä. Lisäksi olen vastuussa Verkon kehitysryhmä -matriisista, joka kokoaa viikoittain koosteen kaikkien lehtien digitaalisten palveluiden tilanteesta.

Olemme moniammatillinen asiantuntijaorganisaatio, johon kuluu journalistisen, tekniikan ja kaupallisen puolen osaajia eri puolilta Suomea. Tehtäväni on varmistaa, että erilaisista lähtökohdista huolimatta puhumme sellaista kieltä, jota kaikki ymmärtävät. Se on tärkeä osa toimintakulttuuriamme.

Opiskelu ja työt limittyivät hyvin yhteen. Sain teoreettista apua ja käytännön oppeja juuri niihin asioihin, jotka olivat työssäni läsnä opintojeni alkaessa: ison projektin suunnittelu, toteutus, johtaminen, raportointi ja henkilöstön johtaminen lähiesimiehenä. Meillä oli nimittäin käynnistymässä 21 lehden verkkopalvelu-uudistus. Projektilla oli paljon sidosryhmiä ja se oli sidottu tiukkaan aikatauluun. Sain projektista erinomaisen näyttömahdollisuuden tutkintoa varten, sillä se limittyi opiskeluaikatauluihini täydellisesti.

Opiskelu eteni niin, että välillä hain koulutuspäivistä teoriaa ja ideoita, välillä luin materiaalia ja tein itsearviointeja sekä oppimistehtäviä. Suoritin kaikki JET:n tutkinto- eli näyttötilaisuudet työtilanteisiin, joita arvioivat työyhteisömme ja alihankkijoidemme asiantuntijat.

Itsetuntemuksen lisääntymisestä on apua projektijohtamisessa ja esimiestyössä

Minulle opiskelussa oli tärkeintä se, että opin tuntemaan itseni paremmin sekä projektijohtajana että lähiesimiehenä. Koulutuksen ansiosta tunnistan yhä paremmin itselleni ominaisimmat tavat toimia. Tiedän, missä olen jo hyvä ja missä voisin vielä kehittyä. Näiden havaintojen tekeminen oli mahdollista, koska opiskelu sisälsi paljon itsearviointia ja käytännön harjoituksia erilaisista johtamistilanteista.

Koulutus vahvisti käsitystäni siitä, mikä on projektin onnistumisen tärkein yksittäinen edellytys. Mielestäni se on projektin tavoitteen kirkastaminen ja kytkeminen organisaation strategisiin tavoitteeseen. Toisin sanoen projektipäällikön on huolehdittava, että kaikki projektiin osallistuvat ymmärtävät, miksi projekti tehdään. Näin työyhteisöön luodaan motivaatiota, sitoutumista ja merkityksellisyyden kokemusta.

Lisäksi olen tyytyväinen siihen, että koulutuspäivien aikana käytiin paljon keskustelua projektinhallinnan ja johtamisen ongelmista ja parhaista käytännöistä. Vaikka ryhmäläiset ja kouluttajat toimivat eri aloilla ja erilaisissa tehtävissä, teimme paljon yhteisiä havaintoja. On hienoa, että tämän verkoston apuun voin turvautua ongelmatilanteissa edelleen, vielä koulutuksen päätyttyäkin.

Saamani yksilöllinen ohjaus ja toimiva verkko-oppimisympäristö tukivat opintoja. Tällä opiskelumuodolla löytyi isoja ja pieniä oivalluksia, joita heti sovelsin vetämääni projektiin.

Esimieheni oli erittäin tyytyväinen projektin läpivientiin ja opintoihini. Sain hyvää palautetta tiukassa aikataulussa pysymisestä, osallistujien motivoinnista sekä selkeästä ja läpinäkyvästä viestinnästä.

Sain teoreettista apua ja käytännön oppeja juuri niihin asioihin, jotka olivat työssäni läsnä opintojeni alkaessa: ison projektin suunnittelu, toteutus, johtaminen, raportointi ja henkilöstön johtaminen lähiesimiehenä.

Varmista oma motivaatio ja sovi asiat ajoissa

Näyttötutkinnon suorittajan kannattaa varautua siihen, että olennainen osa tutkinnosta on oman työn dokumentoimista. Dokumentointi on mielekästä, kun asennoituu niin, että tutkintoa varten tehtävä dokumentointi palvelee myös omaa työtä.

Kannattaa ennen tutkinnon aloittamista keskustella esimiehen kanssa siitä, miten näyttötutkinnon suorittaminen vaikuttaa omaan työhön. Sen vuoksi sovin esimieheni kanssa, että käytän työajastani tietyn tuntimäärän tutkintoni suorittamiseksi. Olen tästä mahdollisuudesta kiitollinen työnantajalleni.

Lisäksi kannattaa keskustella tutkinnon suorittamisesta kollegoidesi kanssa hyvissä ajoin, koska tarvitset heitä mukaan näyttötilaisuuksiin ja harjoituksiin. Oma työyhteisöni suhtautui opiskeluuni erittäin positiivisesti ja innostui oppimismahdollisuudesta.

Olen suorittanut aiemmin hallintotieteiden maisterin tutkinnon ja osallistunut useisiin projektinhallinnan valmennuksiin. Näiden seikkojen vuoksi osa JET:n teemoista oli tuttuja. Koin kuitenkin erittäin tärkeäksi sen, että JET-opinnoissa johtamista opiskeltiin myös käytännön harjoituksien avulla. Lisäksi oikeisiin työtehtäviin linkitetyn näyttötutkinnon suorittaminen oli todella motivoivaa.

Jos harkitset tutkinnon suorittamista, pohdi etukäteen, mitä hyötyä voit saada tutkinnosta itsellesi. Uskon, että sieltä löytyy halu oppia. Ilman sisäistä motivaatiota opiskelu voisi olla tahmeaa.

Tutustu koulutukseen: Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto


Artikkeli on julkaistu alun perin Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.

Jaa sivu