HR-toiminto kuntoon koulutuksen avulla

Panu Hentunen, HR-koulutus

Panu Hentunen, henkilöstö- ja kehityspäällikkö, Soukan Huolto

Ennen opiskelujani ei HR-toimintoja juurikaan kehitetty suunnitelmallisesti organisaatiossani. Aloin opiskelujeni inspiroimana kehittää olemassa olleita henkilöstöhallintomme käytäntöjä sekä rakentaa uusia.

Opintojen tukemana muokkasimme myös organisaatiomme strategiaa ottamalla sen yhdeksi tukijalaksi johtamisen ja sen kehittämisen. Samalla onnistuin lisäämään johtomme ymmärrystä HR:n merkityksestä: nyt HR on meillä osa liiketoimintaa, ei pelkkä tukitoiminto.

Koulutuksista mieleeni jäivät erinomaiset, työelämästä ammentavat kouluttajat sekä muista opiskelijoista muodostunut verkosto.

Täydellinen työnkuvan muutos

HR-koulutuksiin minut ajoi kiinnostukseni alaa kohtaan. Aiempaa työkokemusta HR:stä minulla ei ollut ennen Henkilöstöassistentin tutkinnon aloittamista.

Henkilöstöassistentin tutkinnon myötä innostuin alasta lisää ja jatkoin opintojani heti seuraavana vuonna Henkilöstöpäällikön tutkintoon, minkä jälkeen suoritin vielä Henkilöstöjohtamisen tutkinnon.

HR-koulutusten suoran jälkeen koin tarvitsevani varmuutta käytännön johtamiseen. Johtamisen erikoisammattitutkinnossa, JET, johtamista lähestyttiin myös HR:n ulkopuolelta, mikä vahvisti liiketoiminnan kokonaisvaltaista ymmärrystäni ja sen johtamistaitojani.

Yksilöllisistä koulutuksista uudet ideat käyttöön

Olin aina opiskelujen alussa huolissani oman osaamiseni riittämisestä, mutta huolet karisivat nopeasti ensimmäisten koulutuspäivien jälkeen. Opiskelijoiden lähtötaso ja tausta huomioidaan niin, että vasta-alkajille ja konkareille löytyy koulutuksesta uusia ajatuksia työhön siirrettäviksi.

Koulutuksista mieleeni jäivät erinomaiset, työelämästä ammentavat kouluttajat sekä muista opiskelijoista muodostunut verkosto. Samantyyliset haasteet eri toimialojen yrityksissä ja niiden tarkastelu eri kanteilta oli minulle koulutuspäivissä hyödyllistä. Kriittisen ajattelun opettelu sekä omille että olemassa oleville toimintatavoille palvelee minua nyt HR:n kehittämistyössäni.

Työyhteisö aikuisopiskelijan tukena

Työpaikkani tuki auttoi minua opinnoissani. Pystyin tarpeen tullen järjestämään työt ja aikataulut siten, että kouluttautumiselleni riitti aikaa. Tämä mahdollisti opinnoista virinneiden ideoiden viemisen käytäntöön jo opintojeni aikana.

Aikuiskoulutus oli minulle soveltuvin opiskelumuoto. Sen seurauksena heräsi myös intoni omatoimiseen tietojen syventämiseen: kirjahyllyni onkin alkanut täyttyä jo melkoista vauhtia!

Tutustu HR-koulutuksiin


Artikkeli on julkaistu alun perin Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.