Johtamisen tutkinnon opiskelu nosti johtajan vahvuudet esiin

Leena-Mari-Tanskanen400x400.png
Leena-Mari Tanskanen suosittelee johtamisen koulutusta niille, jotka kaipaavat uusia näkökulmia myös oman työyhteisönsä ulkopuolelta.

Viestintäjohtaja Leena-Mari Tanskanen löysi johtamiskoulutuksesta paikan pohtia ja jakaa parhaita käytäntöjä eri toimialoilla työskentelevien johtajien kanssa. Hän oli huomannut, että tilaisuuksia tällaiseen tarjoutuu harvoin työn arjessa.

– Koulutuspäivillä ilmapiiri oli hyvin avoin, joten pystyimme vapaasti tuomaan esiin haasteita. Opiskelijat auttoivat toinen toisiaan ja kertoivat kokemuksiaan, Leena-Mari Tanskanen kuvailee johtamisen erikoisammattitutkinnon opiskelua.

Leena-Mari Tanskanen kertoo kokemuksistaan johtamisen tutkinnon opiskelusta. katso video.

Tanskanen kokee, että johtamisen erikoisammattitutkinnon opinnot tarjosivat uusia näkökulmia työhön ja kasvattivat itsetuntoa. Hänelle tärkeintä antia olivat koulutuspäivät, verkostoituminen ja itseluottamuksen saaminen.

– Itseluottamuksen kehittymisellä koulutuksen aikana oli yllättävän suuri painoarvo. Koin todella tärkeänä hyvän palautteen, jonka sain näyttöjeni arvioijilta ja kouluttajilta. He osasivat nostaa vahvuuksiani hyvin esiin.

Leena-Mari Tanskanen suosittelee johtamisen koulutusta niille, jotka kaipaavat uusia näkökulmia myös oman työyhteisönsä ulkopuolelta.

– Tässä koulutuksessa on loistava mahdollisuus saada näkökulmia ja ajatuksia hyvin laajasti.

Tutustu koulutukseen: Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto


Artikkeli on julkaistu alun perin Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) on uudistunut.

Tule löytämään omat vahvuutesi – ilmoittaudu mukaan Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon!