Opiskele, saat enemmän kuin luulet

Kun 14-vuotias Mari Komulainen aloitti kesätyöt Olvin panimolla Iisalmessa, hän tuskin osasi aavistaakaan, että eräänä päivänä hän työskentelisi viestinnän asiantuntijana samassa konsernissa.

Mari on kehittänyt osaamistaan koko ikänsä, usein työn ohella. Maailman muuttuessa työkin muuttuu. Tällä kertaa uudenlaiset työtehtävät saivat hänet viestinnän opintojen pariin.  

Mari Komulainen hakeutui Viestijän tutkintoon monelle tutun tilanteen edessä – työtehtävät alkoivat painottua uuteen suuntaan. Mari valitsi Rastor-instituutin suosittelujen perusteella. Perhe- ja tuttavapiiristä useampi oli opiskellut Rastor-instituutissa, ja siksi talo tuntui tutulta jo ennen omaa opiskeluaikaa.  

Mari Komulainen opiskeli Viestijän tutkinnon Rastor-instituutissa.
Mari Komulainen opiskeli Viestijän tutkinnon Rastor-instituutissa

Opintojen käytännönläheisyys yllätti 

Mari on kokenut talousviestinnän tekijä, mutta kun mukaan alkoi tulla vastuullisuusviestintää ja somea, hän totesi, että nyt on opiskelun paikka. ”Minulle oli tärkeää madaltaa kynnystä erilaisten tekstien kirjoittamiseen ja ottaa kiinni uusistakin tekstityypeistä”, Mari kertoo. ”Halusin saada lisää rohkeutta tekemiseen ja vahvistuksen sille, että osaan jo nyt”, hän jatkaa.  

Viestintäsuunnitelmaa tehtiin opinnoissa ja meillä juuri samaan aikaan.

Opintojen käytännönläheisyys ja oikea-aikaisuus yllättivät Marin. Hän pystyi hyödyntämään opiskeltavia kokonaisuuksia viestintäassistentin työssään joskus ihan sellaisinaan. ”Esimerkiksi viestintäsuunnitelmaa tehtiin opinnoissa ja meillä juuri samaan aikaan”, Mari kertoo.  

Kouluttajilta saatu palaute oli tärkeää. ”Kouluttajat kertoivat henkilökohtaisista vahvuuksistani ja kehittymistarpeistani. Tällainen rakentava palaute tukee ja antaa lisää ymmärrystä, miten asiat pitää tehdä”, Mari sanoo.  
 

Opiskelu muuttaa ajattelua 

Itsevarmuuden vahvistuminen ja itseluottamuksen lisääntyminen eivät lue koulutuspäiväohjelmassa, mutta siellä ne ovat, opintokokonaisuuksien kulmakivinä.  

Ehkä tärkeimmäksi opikseen Mari nostaakin saamansa henkisen pääoman, joka näkyy varmuutena työssä. ”Opintojen aikana ajattelutapani muuttui. Korvien välissä tapahtui muutakin ajattelua kuin se, mistä teimme oppimistehtäviä”, Mari toteaa.  

”Vanhoista toiminta- ja ajattelutavoista tulee päästää irti, jotta pääsee eteenpäin. Tapojen muuttaminen ei tarkoita, että vanhat tavat olisivat huonoja, mutta uusi ajattelu raikastaa. Tehty muutos heijastuu suoraan oman työhön,” Mari Komulainen toteaa.  

Opinnoista saatu henkinen pääoma on todistusta tärkeämpää 

Opinnoista etsitään monesti tiettyä konkreettista hyötyä, mutta ei osata ajatella oppimisen aikaansaamaa henkistä kasvua, joka lopulta saattaakin olla kaikkein tärkeintä.  

Uusi ajattelu raikastaa. Tehty muutos heijastuu suoraan oman työhön.

”Valmistuttuasi voit näyttää työnantajalle todistuksen ja todeta, että tässä se nyt on, tästä on maksettu. Saat opiskelusta kuitenkin paljon enemmän kuin sen pelkän paperin. Ja kun sinä saat, saa myös työnantaja.”  

”Oppiminen konkretisoituu vasta pitemmän ajan kuluessa. Uusi osaaminen ujuttautuu salakavalasti joka paikkaan ja kaikkeen tekemiseen”, tietää Mari. Työpaikalla kaikki hyötyvät, kun työntekijä hyötyy.