Työteknikkokoulutus käynnisti kasvun

Ville Pekkarinen, Työteknikon koulutusohjelma

Ville Pekkarinen, myyntijohtaja, POK Group

Kun Ville Pekkarinen aloitti työteknikkokoulutuksen, lähti käyntiin mittava liike eteenpäin – niin omalla uralla kuin yrityksen liikevaihdossa.

Pekkarisen työnantaja näytti mielellään vihreää valoa koulutukselle, josta koko organisaatio hyötyikin monella tavalla. Työteknikon koulutusohjelma vahvisti Pekkarisen esimiesosaamista, ja urapolku vei askel askeleelta koko Itä-Suomen aluepäälliköksi.

– Olen sellainen luonne, että jos en olisi kokenut koulutusta hyväksi ja tarpeelliseksi, en olisi ensimmäisen päivän jälkeen jatkanut. Kouluttautuminen on erittäin tärkeää, mutta omaan kehitystyöhön pitää osata valita oikeat teemat ja tekijät, Pekkarinen korostaa.

Projektien, tiimin ja itsensä johtamista

Ville Pekkarisella oli valtava halu kehittyä ja selvä suunnitelma. Työteknikon koulutus ja tekniikan erikoisammattitutkinto voittivat selkeästi esimerkiksi insinööriopinnot, sillä niiden vuoksi työntekoa ei tarvitsisi keskeyttää. Oppiminen tapahtuu työtä tehdessä.

– Toimin jo aloittaessani sähkötyön johtajana ja halusin vahvistaa henkilöstöjohtamisen taitojani sekä oppia hallitsemaan paremmin omaa ajankäyttöäni. Sainkin toimivia vinkkejä. Erityisen hyödyllistä oli käsitellä haastavia tilanteita, joissa pitää puuttua negatiivisiin asioihin. Ristiriitatilanteiden purkuun kannattaa tarttua välittömästi, rohkealla ja rehellisellä otteella, Pekkarinen kertoo oppimastaan.

Perinteisten johtajien kausi on Ville Pekkarisen mielestä tullut loppuunsa. Ihmiset eivät toimi taustalta käskemällä vaan tavoitteet saavutetaan parhaiten, kun johtaja on mukana täydellä sydämellä.

–Itse olen työstäni ja työssäni aidosti kiinnostunut, ja uskon, että innostukseni tarttuu muihinkin. Arvostin myös Rastorissa* sitä, että heistä näkyi samanlainen tekemisen palo. Positiivinen ilmapiiri vaatii tahtoa ja panostusta, negatiivisen kierteen saa aikaan helpommin.

Erityisen hyödyllistä oli käsitellä haastavia tilanteita, joissa pitää puuttua negatiivisiin asioihin.

Työteknikkokoulutuksesta työkaluja koko yritykselle

Pekkarisen koulutuksen aikainen työnantaja Nuotek Oy on suunnitellut ja toteuttanut sähkö- ja LVIA-projekteja ympäri Suomea. Nuotekin eri toimipisteiden henkilöstö osallistui aktiivisesti Rastorin* työteknikkokoulutuksiin, mikä on vienyt eteenpäin koko yrityksen prosesseja.

– Kehitin opiskelutyönä projektikansiota, jossa on yleiset ohjeet projektien hoitamiseen. Koulutuksen jälkeen olen ollut mukana hiomassa toiminnanohjausjärjestelmää sekä muutenkin luotaamassa yrityksen tulevaisuutta, sillä toimin johtoryhmän jäsenenä.

Koulutettu ja sitoutunut henkilöstö on vaikuttanut yrityksen menestykseen. Itä-Suomen osaston liikevaihto nousi vuodessa yli 100 %, ja koko yritys saavutti saman kahdessa vuodessa.

Nuotek Oy fuusioitui osaksi Rakennusliike Lapti Oy:tä 1.1.2019. Rakennusliike Laptissa Pekkarinen toimi talotekniikan tuotanto- ja hankintapäällikkönä.

Nykyään Pekkarinen työskentelee myyntijohtajana POK Groupissa.

Tutustu koulutukseen: Työteknikon koulutusohjelma


Artikkeli on julkaistu Rastorin verkkosivuilla. Rastor ja Markkinointi-instituutti yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.