Juha-Moilanen.jpg
Juha Moilanen opiskeli Työteknikoksi Rastor-instituutissa.

Juha Moilasen huippuarvosanoin sinetöity Työteknikon koulutus siivitti uran Caverionilla projektinhoitajasta huoltopäälliköksi – ja jatkoa on luvassa, lupaa tarmokas LVI-alan ammattilainen.

Kaikki lähtee omasta tahdosta, kiinnostavasta koulutuksesta sekä työnantajan kannustavasta suhtautumisesta itsensä kehittämiseen.

Opit heti käytäntöön työympäristössä 

Moilanen valitsi työteknikon koulutuksen osa-alueet tukemaan mahdollisimman monipuolisesti omaa urapolkuaan.  

– Minulla pakettiin kuului mm. työ- ja projektinjohtamista sekä yleisaineita, jotka antoivat vahvan pohjan erilaisten talousasioiden hoitamiseen. Omaksuttu tietotaito ei jäänyt pelkästään teoria-asteelle, vaan sitä pääsi heti käyttämään ja näyttämään työsuorituksissa. Onnistuminen ja hyvät kokemukset ruokkivat entisestään oppimishaluja. 

Mielekkäiden asioiden listalle Moilanen nostaa myös koulutuspäivien annin sekä verkostoitumisen siivittämät kontaktit toisten opiskelijakollegoiden kanssa. 

– Koin ne todella ajatuksia avaaviksi tapaamisiksi, jotka antoivat valmiuksia ymmärtää laajempiakin asiakokonaisuuksia eri alojen ammattilaisten näkökulmista. Esimerkiksi talotekniikan ohella on hyvä ymmärtää myös lakipuolen koukeroita, Moilanen pohtii. 

Työteknikon tutkinto on tuonut minulle ammatillista itsevarmuutta sekä tahtoa ottaa vastuuta ja toimia entistä itsenäisemmin.
Juha Moilanen, työteknikon koulutusohjelma

Suosittelun arvoista ammatillista itsevarmuutta

Rajallisten aikaresurssien tuomat haasteet Moilanen kertoi selättäneensä suunnittelemalla ja valmistautumalla tulevaan jo etukäteen.

– Monet asiat ovat vain järjestelykysymyksiä. Olen myös kiitollinen siitä, että sain tarvittaessa tukea ja joustoa sekä työnantajan että Rastor-instituutin puolelta. Kun jotain haluaa ja siitä pitää, riittävät voimavarat tiukassakin tilanteessa paremmin.  

Työn ohessa tapahtuvaa koulutusta Moilanen luonnehtii positiiviseksi kierteeksi. Se kannustaa työntekijää, mutta yhtä lailla kasvattaa työnantajan tiliä paremmalla tuottavuudella ja henkilöstöllä, joka on auliimpi laittamaan itsensä likoon. 

– Voin lämpimästi suositella työteknikkokoulutusta LVI-alasta aidosti kiinnostuneille asentajille tai vastaavissa työtehtävissä oleville henkilöille, jotka ovat valmiita sitoutumaan ja tähtäävät kohti toimihenkilötehtäviä. Minulle työteknikon koulutus antoi ammatillista itsevarmuutta sekä tahtoa ottaa vastuuta ja tietoa toimia entistä itsenäisemmin.

Parhaiten vaatimuksiin vastasi Rastor-instituutin työteknikon koulutus

Idea ammatillisesta lisäkoulutuksesta lähti Moilasesta itsestään. Kumppaniksi valikoitui Rastor-instituutti, joka pystyi parhaiten vastaamaan Moilasen kriteereihin sekä koulutustarpeisiin. Rastor-instituutti oli myös Caverionille entuudestaan tuttu ja tykätty kumppani. 

– Opiskelu aikuisiällä tuntui huomattavasti mielekkäämmältä teinivuosiin verrattuna. Oma motivaatio uuden oppiseen ja isojenkin kokonaisuuksien hallintaan oli korkealla. Eivätkä iltaisin tai viikonloppuisin yhtälötehtävien parissa vietetyt tunnit tuntuneet pakkopullalta, päinvastoin, Moilanen muistelee. 

Motivoituneisuus näkyi myös tuloksissa, jotka onnistuivat yllättämään miehen itsensäkin. Mm. loogista päättelykykyä kehittävä matematiikan valmennusosio merkittiin tutkintotodistukseen lähes maksimiarvosanoin. 

– Koin saamani koulutusmahdollisuuden arvokkaaksi ja kolmen vuoden sitoutumisen arvoiseksi. Olen sitä sorttia, että jos jotain päätän tehdä, se hoidetaan kunnolla ja kunnialla, hän hymyilee.

Koulutuspäivien aikana syntyi arvokkaita kontakteja opiskelijakollegoiden kanssa yli yritysrajojen.