Business coaching toi tuloksia sitouttamalla ihmiset yhteisiin tavoitteisiin

ISS Palveluiden tavoitteena on tehdä maailmasta toimiva luomalla tiloja, joissa on hyvä olla. Toimivaa maailmaa tekevät yhtiön osaavat ihmiset.

Yksi tapa kehittää ISS:n osaamista on ollut Rastor-instituutin järjestämä henkilökohtainen business coaching. Koulutus on auttanut viemään opit todelliseksi muutokseksi jokapäiväisessä työssä, ja osallistujien ammatillinen kasvu on ollut näkyvää.

Koulutuksen tavoitteena oli kirkastaa esimiesten työn roolia ja suuntaa sekä kykyä toteuttaa strategiaa arjessa. Business coachingissa haettiin punaista lankaa liiketoiminnan ja yksilötason tavoitteiden välille.

Kokonaisuuteen osallistunut, 20 vuoden uran myynnissä tehnyt ja yhdeksän vuotta ISS:llä työskennellyt myyntipäällikkö Marjut Kantee kertoo business coachingin tarjonneen erinomaisesti henkilökohtaisia ja konkreettisia työkaluja.

ISS_Marjut_Kantee_600x350.jpg
"Business Coaching on antanut henkilökohtaisia ja konkreettisia työkaluja", toteaa ISS:n myyntipäällikkö Marjut Kantee

– Minua motivoi eniten se, että pääsen peilaamaan strategiaa työhöni ja asettamaan tavoitteet itse. Business coaching tarjosi tähän erinomaisia välineitä. Sain kokonaisuudesta hyviä työkaluja ihmisten johtamiseen ja motivointiin niin asiakastyössä kuin sisäisessä projektinhallinnassa.

Rastor-instituutin asiakkuuspäällikö Liisa Lyyra on huomannut, että business coaching tuo konkretiaa arjen tekemiseen.

– Strategiset haasteet ovat todella monisyisiä, ja niitä on hyvä käsitellä niin yhdessä kollegoiden kanssa kuin oman työn ja vastuualueen näkökulmasta. Olemme havainneet, että koulutuksella tarvittavat muutokset konkretisoituvat arjen tekemiseksi.

Tavoitteellista työtä voimavaroista tinkimättä

Kukin koulutuksen käyneistä osallistui kolmeen yksilölliseen business coaching -tapaamiseen. Niissä pohdittiin esimerkiksi sitä, mitä entistä asiakaslähtöisempi palvelu voisi tarkoittaa kunkin työssä. Kantee haki myös ratkaisuja voimavarojen ylläpitämiseen hektisessä asiakastyössä. 

– Business coaching auttoi minua löytämään tehokkaampia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi niin, että keskityn olennaiseen ja ajankäyttöni pysyy tasapainossa. 
Kanteelle varmistui coachin tuella, että hän on jo tehnyt monia asioita oikein ja strategian suuntaisesti.

– Tämä hälvensi epävarmuutta sekä vahvisti ammatti-identiteettiä ja sisäistä motivaatiota. Koen onnistumisista nyt entistäkin enemmän iloa!


Kiinnostuitko business coachingista?

Rastor-instituutin business coaching haastaa totutut toimintatavat ja ajattelun. Se parantaa tutkitusti motivaatiota, toimeenpanokykyä ja liiketoiminnan tuloksia.

Business Coaching


Business coaching auttoi löytämään tehokkaampia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Keskityn nyt olennaiseen ja ajankäyttöni pysyy tasapainossa.
Marjut Kantee

Tulokset solahtivat arkeen

Pitkästä myyntityön ja asiakkuuksien johtamisen kokemuksestaan huolimatta Kantee ei ollut reflektoinut työtään aiemmin yhtä perusteellisesti eikä niin, että oivallukset kirjattaisiin muistiin kehittämissuunnitelmaan. Hän arvostaakin business coachingia erityisesti siksi, että oman ajattelun kehittyminen sai tilaa: fokus oli tiedon omaksumisen sijaan ammatillisessa kasvamisessa.

– Coachini Päivi Puhakka pääsi nopeasti sisään myyntityötä tekevien ajattelutapaan, mutta samalla hän tarkasteli työtäni ulkopuolisin silmin. Hän ei myöskään julistanut vaan kysyi ja kuunteli luottaen siihen, että tunnen työni itse parhaiten.

Kanteen viimeisestä business coaching -istunnosta ei ole vielä vuottakaan, mutta tulokset näkyvät edelleen paitsi arjen hallinnassa tasapainona ja tietoisina valintoina myös asiakastyössä.

– Työni on määrätietoista asiakkuuksien johtamista sekä uusien asiakkaiden hankintaa. Kun ISS:n strategian elementit avautuivat minulle, ymmärrän myös asiakkaitteni strategioita paremmin ja pystyn tarjoamaan heille tehokkaammin juuri oikeita palveluratkaisuja.

Kun ISS:n strategian elementit avautuivat, ymmärrän myös asiakkaitteni strategioita paremmin ja pystyn tarjoamaan heille tehokkaammin juuri oikeita palveluratkaisuja.
Marjut Kantee

Liisa Lyyra kertoo, että ISS:n lisäksi monet muutkin yritykset ovat kokeneet business coachingin hyödylliseksi niin esimiehille ja asiantuntijoille kuin yritykselle itselleen – tarvittiinpa tukea esimiestyöhön, asioiden viemiseen työn arkeen, toiminnan tehostamiseen tai vaikkapa akuuttien muutostilanteiden johtamiseen.

Coach auttaa henkilöä löytämään uusia näkökulmia työhön, suuntaa toiminnalle, ratkaisuja arjen tilanteisiin tai rohkeutta ottaa askelia uuteen. Coaching tukee siis yrityksen menestystä tukemalla yksilöitä. 

Monet yritykset ovat päätyneet hyödyntämään business coachingia jopa pysyvänä tukimuotona.

– Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara. Kun työntekijät tunnistavat omat kykynsä sekä ottavat aktiivisemman roolin vastuualueellaan, jokainen arjen teko alkaa siivittää organisaatiota kohti loistavia tuloksia.


Johtamisen taitoja voi oppia!

Tutustu Rastor-instituutin johtamisen ja esimiestyön koulutuksiin.

Johtamisen koulutukset

Tutustu myös yrityksille räätälöityihin valmennuksiin.