Asiakasreferenssit • 31.05.2023

Uuden oppiminen on elämänmittainen matka, joka vauhdittaa uraa ja tukee omaa esihenkilötyötä

Kun yrityksessä muutetaan toimintatapoja onnistuneen koulutuksen avulla, uusi tekeminen näkyy aitoina tekoina työpaikan arjessa.

Se näkyy myös siinä, että opiskelijat eivät enää edes halua valmistua. He ymmärtävät, että oppiminen on elämänmittainen matka ja valmiiksi tuleminen pysähdyttää yksilön ja yrityksen kehityksen. Ollaan tunnistettavan muutoksen ytimessä. 

Krista Blom osallistui Rastor-instituutin järjestämään Finntraffic Raide Oy:n esihenkilöiden koulutukseen.
Krista Blom osallistui Rastor-instituutissa Fintraffic Raide Oy:n esihenkilöiden koulutukseen.

Koulutus toimii, kun sisältö on tehty yrityksen tarpeiden mukaan 

Operaatiopäällikkö Krista Blom osallistui Rastor-instituutin järjestämään operatiivisten esihenkilöiden koulutukseen. ”Minulla on paljon kokemusta erilaisista koulutuksista. Niiden yleinen heikkous mielestäni on se, että sisältö jää usein aika teoreettiseksi. Odotukseni oli, että tällä kertaa saisin yrityksellemme räätälöidystä koulutuksesta toimivia työkaluja arjen esihenkilötyöhön. Näin myös kävi. Koulutuksessa pääsin vahvistamaan omia vahvuuksiani”, toteaa Krista.  
 

En minä halua valmiiksi. Aion ehdottomasti kouluttautua lisää jatkossakin, mutta valmiiksi en halua koskaan. Jos ihminen kokee olevansa valmis, loppuu kehittyminen.
Krista Blom

Oppiminen kasvattaa asiantuntemusta ja itseluottamusta 

Palvelutuotannon johtaja Annika Tapio tarkastelee osaamista Fintraffic Raide Oy:n johdon näkökulmasta. ”Huomaan opiskelun tuomia hyötyjä henkilöstömme ja sitä kautta koko yrityksemme arjessa. Esihenkilöiden varmuus tekemiseen, keskusteluihin ja kanssakäymiseen kasvaa ja samalla itsearvostus kohenee opinnoissa onnistumisen myötä", hän summaa kouluttautumisen vaikutuksia.   

Palvelutuotannon johtaja Annika Tapio, Fintraffic Raide Oy
"Rastor-instituutti on hyvä yhdistämään yrityksen tarpeet ja työn vaatimukset käytännönläheiseksi koulutukseksi." Palvelutuotannon johtaja Annika Tapio, Fintraffic Raide Oy

Kouluttajien asiantuntemus tuki oppimista 

Krista Blomin mielestä parasta oli kouluttajien asiantuntemus. ”He ovat asialleen omistautuneita ammattilaisia, joilla on taito kääntää teoria arjen teoiksi. Koin heidän puhuvan juuri minulle ja antavan käytännön työkaluja juuri minun työhöni. Meille tärkeisiin teemoihin rakennettu kokonaisuus oli toimiva”, Krista iloitsee. 

Opiskellessa usealla osaamisen kehittämisen lamppu syttyy ja huomaa, että minustahan on vaikka mihin.
Annika Tapio

Tunnistettava muutos virtaviivaistaa arkea 

Annika Tapio huomaa oppimisen tuoman tunnistettavan muutoksen vaikutukset. ”Opiskelun hyöty näkyy uudenlaisena tekemisenä ja muutoksina arjessa. Sen näkee ihmisten ajattelutavan laajentumisena ja ymmärryksen lisääntymisenä. Uusi rohkeus toimia heijastuu ympärille”, hän kertoo tyytyväisenä.  

”Kun opitaan uusia asioita, opitaan erilaista tekemistä ja yhteistyötä kenties uudesta näkökulmasta. Otetaan esimerkiksi terminologia: kun strategia-sana alkaa tarkoittaa samaa kaikille, on hedelmällinen, yhteinen keskustelu strategiaan pohjautuvista käytännöistä helpompaa. Koulutus mahdollistaa tätäkin näkökulmaa”, Tapio jatkaa.  

Esihenkilötyöllä tuetaan avointa keskustelukulttuuria 

”Juuri näin”, toteaa Krista Blom. ”Olemme erinomaisia asiantuntemuksessa ja substanssissa. Nyt koulutuksen jälkeen olemme koko ajan parempia keskustelemaan keskenämme myös siitä, miksi joku asia tehdään kuten se tehdään. Strategiseen päätökseen on aina joku hyvä syy.”  

”Näistä asioista keskusteleminen henkilökunnan kesken on tärkeää, jotta jokainen tietää miksi jokin asia tehdään ja mihin valittuun suuntaan mennään”, kertoo Krista. 

Itsensä johtamisen pitää olla kunnossa ennen kuin voi johtaa muita.
Krista Blom

Osaaminen ja into kouluttautua tarttuu esimerkistä 

Krista Blom haluaa johtaa esimerkillä. ”Kun joku näyttää esimerkkiä, into ja osaaminen tarttuu”, hän toteaa. Krista haluaa haastaa myös muita. Hän heittääkin ilmoille pohdituttavan kysymyksen: mikä on pienin asia tänään, jonka voit tehdä paremmin kuin eilen?  

Fintraffic Raide Oy vastaa rautatieliikenteen ohjauksesta Suomen 6 500 kilometrin pituisella rataverkolla, jolla liikkuu vuosittain yli 500 000 junaa ja kymmeniä miljoonia matkustajia. Yrityksen tehtävänä on varmistaa, että matkustajat ja tavaraliikenne pääsevät määränpäähänsä turvallisesti. Sen palveluihin kuuluvat rautateiden liikenteenohjaus sekä kapasiteetinhallinta ja liikennesuunnittelu ratatyön ja liikenteen yhteensovittamiseksi. Fintraffic Raiteen palveluksessa työskentelee reilut 470 työntekijää.