Tuotanto, myynti ja projektijohtaminen asiakastyön keskiöön yritysvalmennuksella

Kun sähkömekaanisia järjestelmiä ja palveluja tuottava Promeco oli siirtymässä sarjavalmistuksesta projektimaiseen tuotantoon, he havaitsivat puutteita systemaattisessa projektinhallinnassaan. Tuli tarve saada projektiosaamista ja soveltuvia työkaluja.

Rastor-instituutin kanssa räätälöitiin projektijohtamisen koulutus ja muutos projektiorganisaatioksi oli tekemistä vaille valmis. Tai niinhän sitä silloin luultiin. 

Projektiorganisaatio lähelle tuotantoa ja kaikki lähelle asiakasta

Promecon asiakkuuslähtöisen projektimallin suunnittelu alkoi lähtötilanteen analysoinnilla. Tällöin punnittiin vaihtoehtoja, päätettiin tavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi. Jotta muutos jalkautuisi, valittiin koulutuskumppani valmentamaan henkilöstöä. 

”Jo valmiiksi hyvästä voi kasvaa erinomainen, jos osaamista syvennetään koulutuksella”, toteaa Promecon tehtaanjohtaja Pasi Vanhatalo. Rastor-instituutin projektijohtamisen koulutuksella tavoiteltiin asiakkaalle arvoa tuottavaa kokonaisuutta, yhteisiä toimintatapoja ja yhteistä kulttuuria.

Reagointi yllättäviin tilanteisiin paljastaa yrityksen vahvuudet

Lähdettiin liikkeelle. Muutosprosessi oli hyvällä mallilla, uusi projektitoimisto perustettu ja viritelty toimintatapa oraalla. Näyttääpä hyvältä, Promecossa mietittiin. Mutta sitten iski epäilys. 

Onko uudessa projektimallissa liikaa portaita, onko malli liian raskas? Kykeneekö 550 työntekijän kansainvälinen organisaatio muuttamaan suuntaa? Osaako koulutuskumppani reagoida? Kaikkiin näihin Promeco vastaa kyllä, sillä myös yllättävissä tilanteissa kokemuksella on merkitystä.

Pasi Vanhatalo on Promeco Oy:n tehtaajohtaja
Jo valmiiksi hyvästä voi kasvaa erinomainen, jos osaamista syvennetään koulutuksella, toteaa Pasi Vanhatalo.

Asiakasta kuunteleva organisaatio kääntyy ketterästi

Valittu projektimalli oli liian jykevä, ja se lähti vaihtopenkille. Vaihtoon lähti myös jo käynnissä olevan koulutuksen sisältö. Valittiin sujuvampi tapa muuttaa projektitoimintaa asiakaslähtöisemmäksi. Keskiössä tuli olla kaikki kolme toimintoa: myynti, projekti ja tuotanto yhdessä. 

"Välillä täytyy katsoa taakse, jotta näkee eteenpäin”, toteaa Pasi Vanhatalo viisaasti. Niinpä tällä kertaa tekeminen ja koulutus jatkuivat uudella vinkkelillä, päämäärä oli sama. 

Toimintatavat tilanteen mukaan ja ihmiset yhdessä

Aidon muutoksen systeemisyys kulkee läpi organisaation. Projekti ja prosessi ovat sanoja, mutta niiden tekijä on aina ihminen. Nyt ihmiset käänsivät kurssia samaan aikaan Promecossa ja Rastor-instituutissa, molemmissa asiakkaan parhaaksi.

Muutoksen tulee tuottaa arvoa asiakkaalle, myynnille ja henkilöstölle, ja heidän kaikkien on saatava merkityksellisyyden kokemus.

Liiketoiminta on joukkuepeliä. ”Sooloilemalla ei mennä pitkälle, menestyksen tae on yhteen pelaaminen. Täytyy miettiä, mitä itse voi tiimille antaa”, toteaa Pasi Vanhatalo.

Asiakaskuuntelu tuottaa tietoa liiketoimintaan

Promecossa tiedetään, että projektiliiketoiminta poikkeaa normaaleista liiketoimintaprosesseista. Asiakas ja tuote määrittävät kulloisenkin toimintatavan. Valittu tapa elää asiakkaan mukaan. 

”Puutteellinen tieto ei ole tietoa lainkaan”, toteaa Vanhatalo ja viittaa asiakastiedon tärkeyteen ja asiakaskuuntelun oleellisuuteen. Näitä käytäntöjä noudatti myös Rastor-instituutti, kun projektijohtamisen koulutuksessa tuli tarve sisältömuutoksiin. Muutokset tehtiin asiakasta kuunnellen ja Promeco ja Rastor-instituutti oppivat yhdessä. 

Pasi Vanhatalon kolme vinkkiä muutokseen

1. Valmistele: suunnittele kokonaisuus ajoissa.
2. Viesti: kerro, mitä tehdään, miksi tehdään ja varmista, että viesti ymmärretään.
3. Tee yhteistyötä: yhdessä tekeminen on kaiken perusta. Yhteistyö on se, joka johtaa muutokseen. 

Ihmiset tulee huomioida yksilöinä. Jos asia tuntuu yhdestä helpolta, toinen ei välttämättä olekaan samaa mieltä.

Liiketoiminta kasvoi ja projektihenkilöstön työssäjaksaminen parantui

Projektinhallinnassa tehtyjen muutosten liiketoiminnallinen arvo on selkeä. Esimerkiksi Kankaanpäässä Promecon projektiliiketoiminta on viimeisen vuoden aikana kasvanut 46 %. Projekteissa työskentelevien jaksaminen on parantunut. Osaamisen kehittyminen näkyy myös ketterämpänä tekemisenä asiakasrajapinnassa. 

Summaan koulutuksen hyötyjä näin: osaamme toimia sovitun prosessin mukaisesti asiakkaan parhaaksi haastavissakin liiketoimintatilanteissa.

Promeco toimittaa huipputason sähkömekaanisia järjestelmiä ja palveluja omien alojensa markkinajohtajille. Yli 40 vuotta sitten perustettu Promeco on perheomisteinen yritys, joka toimii Suomessa ja Puolassa. Yritys palvelee maailmanlaajuisesti meriteollisuuden ja offshoren sekä raideliikenneteollisuuden toimialoja, voimalaitoksia ja valmistavaa teollisuutta. 

Artikkelin kuvat Marja Seppälä, Kankaanpään Kuvacenter Oy