Talouspäällikön koulutus tuki urakehitystä kohti asiantuntijuutta

Julkaistu 28.6.2021
Talouspäällikön tutkinnon suorittanut Terhi Vilkman.
Talouspäällikkö Terhi Vilkman on laittanut koulutuksesta saamansa opit vauhdilla käytäntöön. Myös esimies on huomannut Vilkmanin itsevarmuuden kasvaneen kohisten!

Talouspäällikön tutkinto toi ABO Wind Oy:lla työskentelevälle talouspäällikölle Terhi Vilkmanille runsaasti uusia, konkreettisia työkaluja uralla etenemiseen. Koulutuksen myötä Vilkman on uskaltanut ottaa rohkeasti laajempaa asiantuntijaroolia uudessa toimenkuvassaan. Luottamus omiin kykyihin kasvoi huimasti – ja sen ovat myös asiakkaat huomanneet! 

Ilman koulutuksen oppeja en olisi millään saanut asioista kiinni samalla tavoin kuin nyt sain.
Terhi Vilkman | Talouspäällikkö, ABO Wind Oy

Kasvavassa yrityksessä on hyvin luonnollista pohtia myös omaa uralla etenemistään. Vilkman oli pyöritellyt jo tovin mielessään työroolinsa kehittämistä kirjanpitäjästä kohti taloushallinnon asiantuntijan roolia. Tukivathan työtehtävätkin jo hyvin tuota uutta, vastuullisempaa roolia. Esimiehen näytettyä vihreää valoa urakehitykselle oli aika etsiä sopivat työkalut uuden toimenkuvan tueksi. Sopivaksi työkalupakin tarjoajaksi valikoitui Rastor-instituutti ja täsmätyökaluksi talouspäällikön koulutus. 


Autamme sinua saavuttamaan tavoitteesi kohti taloushallinnon asiantuntijuutta.

TUTUSTU TALOUSPÄÄLLIKÖN KOULUTUKSEEN


Talouspäällikön koulutus lunasti odotukset 

Vilkman ilmoittautui koulutukseen tavoitteenaan saada vastauksia itseään askarruttaviin kysymyksiin. Työssään hän huomasi pohtivansa erityisesti verotukseen liittyviä erilaisia kysymyksiä. Pohdinnat saivat nopeasti vastauksia, ja uuden oppiminen käynnistyi helposti ja luontevasti. 

Suurimmat oivallukset Vilkman kuvailee kokeneensa syventävät rahoitus- ja investointilaskelmat -kurssilla. Vilkman oli jo pätevöitynyt ulkoisessa laskennassa, jossa pätivät tietynlaiset lainalaisuudet. Oli joko oikea tai väärä – ei mitään siltä väliltä. Investointilaskenta haastoi tämän toimintamallin. Riippuen valittavista mittareista ja parametreistä, ei lopputulokseen pääsemiseen ollutkaan enää sovellettavissa vain yhtä oikeaa tai väärää toimintatapaa. Tämä tuntui hyvin mielenkiintoiselta! Kurssin opit pääsivät myös yllättäen nopeasti käyttöön.

– Tein Saksan toimistomme kanssa kannattavuuslaskentaa, ja huomasin, että siellä hyödynnettiin juuri kurssilla läpikäymäämme menetelmää! Ilman kurssin oppeja en olisi millään saanut kiinni asiasta samalla tavoin kuin nyt sain, Vilkman täsmentää.

Talouspäällikön tutkinnon suorittanut Terhi Vilkman.

Koulutuksen tuoma muutos näkyi asiakkaille asti – sekä konkreettisesti myös viivan alla

Koulutuksen oppeja Vilkman on laittanut vauhdilla käytäntöön. Tilinpäätös ja verosuunnittelu -kurssia varten hän ahkeroi laajan katsauksen verosuunnitteluun ja sen mahdollisuuksiin. Vilkman laittoi aikaisemmat ajatuksensa paperille ja haki kurssilta vahvistusta niihin. Näin ne muuttuivat johdonmukaisemmiksi ja helpommin käsiteltäviksi. Opit näkyivät myös konkreettisesti viivan alla.

– Kurssin myötä pääsin kunnolla pohtimaan poistoja, joilla saa merkittäviäkin verohyötyjä. Tästä oli välitöntä rahallista hyötyä, Vilkman selventää. 

Muutos ei ole jäänyt huomaamatta myöskään asiakkailta. Saamansa palautteen perusteella Vilkman oli onnistunut kohtaamaan asiakkaansa asiantuntijan elkein.

– Erään veropalaverin lopuksi asiakas totesi, että saisipa hän aina näin asiantuntevaa neuvontaa! Tuli sellainen tunne, että hän todella arvosti saamaansa asiantuntijuutta, Vilkman kuvailee.

Kurssin myötä pääsin kunnolla pohtimaan poistoja, joilla saa merkittäviäkin verohyötyjä. Tästä oli välitöntä rahallista hyötyä.
Terhi Vilkman | Talouspäällikkö, ABO Wind Oy

Kasvu kohti asiantuntijuutta näyttäytyi itsevarmuutena

Vilkmanin esimies, kaupallinen johtaja Patrick Lees, painottaa, että on aina sekä työntekijän että työnantajan yhteinen etu, että työ on mielekästä. Koulutuksen myötä Leesistä olikin luontevaa ehdottaa Vilkmanille roolia yrityksen tukitiimissä. Tiimin tarkoitus on tarjota laajemmin erilaisia asiantuntijapalveluita yrityksen käyttöön. 

– Terhin asiantuntemuksesta on ollut paljon hyötyä hänen aikaisemman roolinsa ulkopuolella, joten nyt tutkinnon suorittamisen myötä oli luontevaa ehdottaa asiantuntijan roolia yrityksemme tukitiimissä, Lees täsmentää. 

Vilkmanin kasvu kohti asiantuntijuutta on näyttäytynyt esimiehelle ennen kaikkea itsevarmuutena.  

– Viimeisen vuoden aikana on näkynyt selvästi, että Terhi ottaa enemmän proaktiivista asemaa roolinsa ulkopuolisiin kysymyksiin, Lees kiteyttää.

Olen jatkamassa talouden johtamisen opintoihin. Minulla on vielä kova hinku eteenpäin ja haluan laajentaa osaamistani.
Terhi Vilkman | Talouspäällikkö, ABO Wind Oy

Koulutuksesta jäi positiivinen mieli sekä uuden oppimisen kipinä

Vilkman oli tyytyväinen opintojensa joustavuuteen sekä siihen, että hän kykeni sitomaan ne omaan työhönsä. Myös etäopiskelu tuntui hyvin luontevalta ja onnistuneelta kokonaisuudelta. Ajatus kouluttajista saa yhä edelleen hymyn nousemaan korviin saakka.   

– Kouluttajat olivat ammattitaitoisia ja osasivat kertoa hieman tylsäksikin mielletyistä aiheista humoristisesti ja hauskasti, Vilkman nauraa. 

Vilkmanille jäi koulutuksen jälkeen vielä kipinä suorittaa jatko-opintoja taloushallinnon asiantuntijuuden tukemiseksi.  

– Olen jatkamassa nyt talouden johtamisen opintoihin. Minulla on vielä kova hinku eteenpäin ja haluan laajentaa osaamistani, Vilkman täsmentää. 

Talouspäällikön tutkinto – tie talouden asiantuntijaksi

Oletko johtotason tehtävissä vai vasta urasi alussa? Meiltä löydät taloushallinnon koulutuksia uran jokaiseen vaiheeseen. Aloita opiskelu! 

VALITSE KOULUTUS