Blogi • 15.03.2024

Osaaminen ratkaisee: taitava rakennusalan ja teollisuuden työnjohtaja on huomisen voittaja

Kun talouden suhdanteiden aallot vyöryvät voimalla rantaan, tutisevat jykevimmätkin perustukset. Olo on epävarma, tulevaisuus pelottaa. Mitä minulle käy, miten yritykseni pärjää? Tällaisessa tilanteessa on yksi asia, josta ei kannata tinkiä: osaaminen. 

Rakennusala ja teollisuus ovat keskeisiä toimialoja, jotka vaikuttavat laajasti ihmisten arkeen ja yhteiskuntaan. Työnjohtajien ja esihenkilöiden osaaminen on ratkaisevaa, ja sen merkitys korostuu entisestään nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Kuvassa on tekniikan alan esihenkilö.

Palvelukseen halutaan: osaava työnjohtaja ja esihenkilö 

Rakennusala ja teollisuus kehittyvät jatkuvasti, ja uusia projekteja syntyy yhä suhdannevaihtelusta huolimatta. Osaamisen on oltava päivitettyä ja työnjohtajien ja esihenkilöiden valmiina kohtaamaan haasteet. 

Hyvin koulutetut työnjohtajat ja esihenkilöt ovat kilpailuetu yrityksille. He pystyvät tehokkaasti johtamaan tiimejä, ratkaisemaan ongelmia ja varmistamaan projektien sujuvan etenemisen. Osaaminen parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja vähentää virheitä. Tämä vaikuttaa suoraan työilmapiiriin ja tuottavuuteen.

Projektinhallintaa ja projektinjohtamista 

Projektien onnistunut läpivienti vaatii vankkaa osaamista projektinhallinnassa. Riskienhallinta, laadunvarmistus, työturvallisuus ja kustannusseuranta ovat avainasemassa projektien onnistumisessa.

Kun talous sakkaa, projektiosaamisen merkitys korostuu entisestään, sillä jokainen säästetty euro ja vältetty viivästys on kultaakin kalliimpi.
Kuvassa on rakennusalan esihenkilö.

Kestävä kehitys ja ympäristöosaaminen korostuvat 

Kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden merkitys kasvaa jatkuvasti. Työnjohtajien ja esihenkilöiden on ymmärrettävä, miten rakentaminen vaikuttaa ympäristöön ja miten negatiivisia vaikutuksia voidaan minimoida. Koulutus ei ainoastaan auta yrityksiä vastaamaan nykyisiin vaatimuksiin, vaan myös varautumaan tulevaisuuden muutoksiin. Missä vaiheessa kestävän kehityksen polkua yrityksessäsi ollaan?

Nyt on aika investoida – ei pelkästään selviytymiseen, vaan menestymiseen

Tahdotko turvata yrityksesi tulevaisuuden? Mikäli vastasit kyllä, laadukkaalla työnjohtajien ja esihenkilöiden koulutuksella on mahdollista tuottaa kilpailuetua yrityksellesi. 

Ajatellaanpa tilanne, jossa yrityksesi tilauskirja täyttyy ennakoitua nopeammin, ja tuotannon tulee vastata nopeasti muuttuneeseen positiiviseen tilanteeseen. Olemmeko tällöin tilanteessa, jossa työnjohtajien ja esihenkilöiden tulisi nopeasti esim. rekrytoida ja perehdyttää sekä hallita projektit tai urakat, jos näin on – onko heillä valmiuksia ja osaamista?

Koulutuksen avulla voit ennakoida tulevaisuuden haasteita ja varmistaa, että yrityksesi on aina askeleen edellä.
Kuvassa on teknisen alan esihenkilö valkoisessa kypärässä..

Tahdotko laajentaa osaamistasi työnjohtajaksi tai esihenkilöksi? 

Mikäli vastasit kyllä, sinun mahdollista investoida ammatilliseen kehitykseesi kouluttautumalla. Työteknikkokoulutuksen jälkeen voit toimia työnjohtajana tai esihenkilönä. Koulutus on käytännönläheistä ja joustavaa opiskelua työn ohessa. Työteknikon koulutusohjelmaan sisältyy tekniikan alan erikoisammattitutkinto* sekä oman alasi syventävät ammatilliset opinnot. Nämä suoritettuasi saat oikeuden käyttää Työteknikko-nimikettä.

Älä anna mahdollisuuden lipua ohitsesi – tartu siihen nyt ja aloita matkasi kohti unelmiesi uraa.

Osaaminen on avain menestykseen rakennusalalla ja teollisuudessa

Panostamalla koulutukseen varmistat, että työnjohtajasi ja esihenkilösi ovat valmiita kohtaamaan tulevaisuuden haasteet, viemään projektit menestyksekkäästi maaliin sekä heillä on valmiudet vastata mahdollisesti nopeastikin muuttuvaan positiiviseen tilaustilanteeseen.


 * erikoisammattitutkintoon on mahdollista valita koulutusmuodoksi oppisopimus, joka mahdollistaa samanaikaisen opiskelun ja työssä oppimisen. Kysy lisää koulutusasiantuntijoiltamme.