Esimiesvalmennus porttina ylivertaiseen asiakaskokemukseen – Tallink Silja

Tallink Siljalle räätälöitiin pitkäkestoinen esimiesvalmennus, jonka tavoitteena oli uudistaa esimiestyötä strategisista lähtökohdista käsin. Esimiestyön kautta haluttiin erityisesti pureutua asiakaskokemukseen. Tarve oli noussut myös esimiehiltä itseltään, jotka toivoivat valmennusta, jossa heittäytyä ja oppia uutta.  

 ”Risteilybisnes on elämysbisnestä. Haluamme tuottaa asiakkaille ylivertaisia kokemuksia, ja henkilökohtaiset kohtaamiset ovat onnistumisessa ensi arvoisen tärkeitä. Esimiehet tukevat sitä, että henkilöstö pystyy ammattimaisesti palvelemaan asiakkaita”, perustelee valmennustarvetta Tallink Siljan henkilöstöjohtaja Susanna Siljander.   

Lisäksi tavoitteena oli rakentaa pidempikestoinen, vaikuttavuudeltaan syvällinen esimiesvalmennus, jossa pystytään todella kehittämään arjen esimiestyötä.  

”Valitsimme Markkinointi-instituutin* koulutuskumppaniksi, sillä kilpailutusvaiheessa koin yrityksen toimivan ammattitaitoisesti ja saimme tarjouksen ja kuvauksen juuri meidän näköisestä valmennuksesta. Yhteistyö on sujunut erinomaisesti: joustavaa, nopeaa, ammattimaista koko puolentoista vuoden valmennuskokonaisuuden ajan”, Siljander kiittää.  

Syväanalyysi omasta johtajuudesta ja työkalut arjen esimiestyöhön 

Janne Mälkki, myyntiryhmän päällikkö, ehti olla jonkin aikaa esimiehenä ilman esimieskoulutusta. Esimiesvalmennus toi varmuutta ja selkeyttä uuden esimiehen työhön.  

”Valmennukseen sisältyvän oman johtajuuden syväanalyysin myötä ymmärrän nyt selkeästi, mitä esimieheltä odotetaan ja millaista johtamisen pitäisi olla. Minulla on käytännölliset työkalut, ohjeistusta sekä kollegoiden tuki esimiestyölleni.” 

Meidän odotuksemme ylittyivät – sekä organisaation että osallistujien näkökulmasta.
Susanna Siljander | henkilöstöjohtaja, Tallink Silja

”Meidän odotuksemme ylittyivät – sekä organisaation että osallistujien näkökulmasta”, Siljander toteaa. ”Valmennukseen osallistuneet esimiehet ovat olleet kiitollisia ja iloisia, että saivat olla osa valmennusta ja syventyä pidemmällä ajanjaksolla esimiestyönsä kehittämiseen. He saivat uusia työkaluja tiiminsä johtamiseen ja arjen tilanteiden ratkaisemiseen, minkä myötä syntyi koko organisaatiota hyödyttäviä prosesseja ja toimintatapoja.” 

Tallink Siljan kokemukset olivat niin hyviä, että uuden ryhmän aloittamista suunnitellaan parhaillaan.  

Valmennus toi esimiehet yhteen 

1500 hengen organisaatiossa, jossa on hyvin erilaisia toimintoja, esimiehet eivät kohtaa toisiaan arjen pyörteissä. Siksi myös verkostoituminen oli yksi esimiesvalmennuksen tavoitteista. Sekä Siljander että Mälkki näkevät sen hyödyn konkreettisesti esimiestyön kehittymisenä.  

”Ensimmäistä kertaa kohtasimme ajan kanssa yhteisen pöydän ääressä. Yhdessä tekeminen oli hienoa. Opimme tuntemaan toisemme ja ymmärrämme nyt, miten ja miksi eri organisaation osat toimivat tavallaan. Meillä on yhteiset pelisäännöt, joten on helpompi tehdä töitä yhdessä”, Mälkki kertoo.  

Artikkeli on julkaistu Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Rastor ja Markkinointi-instituutti yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.


Rastor-instituutin asiakaslupaus on tunnistettava muutos. Tunnistettava muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että koulutuksessa saadut opit näkyvät oikeina, konkreettisina muutoksina työntekijän työssä heijastuen koko työyhteisöön. Tehdään tunnistettava muutos myös sinun liiketoiminnassasi!

Jaa sivu