Merkonomikoulutus auttaa tarjoamaan parhaan asiakaskokemuksen – Restel

”Henkilöstön kouluttaminen on avain asiakkaan onnistuneeseen palvelukokemukseen”, uskoo suomalaisen hotelli- ja ravintola-alan konserni Restel. Yhtenä täydennyskoulutusmuotona Restel tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden suorittaa Merkonomin tutkinto oman työnsä ohella.

”Kaikkien ravintoloidemme ja hotelleidemme henkilöstölle on tärkeää ymmärtää oma roolinsa Restelin strategian toteuttamisessa ja tuloksen saavuttamisessa”, kertoo Restelin koulutuspäällikkö Jukka Palo

”Restelin työntekijät ovat hotelli- ja ravintola-alan osaavia ammattilaisia, mutta Merkonomikoulutus antaa heille lisäksi arvokasta ymmärrystä liiketoiminnasta." 
 
"Näin he pystyvät hyödyntämään omaa ammattiosaamistaan entistä paremmin tarjotakseen asiakkaillemme parasta palvelua ja tuottaakseen heille palveluelämyksiä.”

Merkonomitutkinnossa parannetaan asiakaskokemusta

Merkonomitutkintoon valmistava koulutus on räätälöity juuri Restelin tavoitteita tukevaksi. ”Strategisia tavoitteitamme ovat alan paras palvelu, osaavin henkilöstö sekä luonnollisesti tuloksen parantaminen. Hotelli- ja ravintolapalvelut ovat elämysbisnestä, jossa asiakaskokemus on ensisijainen valintakriteeri. Haluamme, että henkilöstömme tietää, millä keinoin voi omassa työssään vaikuttaa asiakaskokemukseen. Koulutuksessa panostetaan asiakasymmärryksen parantamiseen”, sanoo Palo.

Hotelli- ja ravintolapalvelut ovat elämysbisnestä, jossa asiakaskokemus on ensisijainen valintakriteeri. Haluamme, että henkilöstömme tietää, millä keinoin voi omassa työssään vaikuttaa asiakaskokemukseen.
Jukka Palo | koulutuspäällikkö, Restel

”Huolehdimme alan täydennyskoulutuksen avulla jokaisen ammattitaidon ylläpitämisestä, mutta myös ymmärrys mm. talouden luvuista ja siitä, miten omassa roolissa voi niihin vaikuttaa, on olennaista oman yksikön menestymisen kannalta.”
 
Restel on nimennyt Liiketalouden perustutkinnon koulutuksen Restel Portiksi. ”Nimi tuo hyvin esiin viestimme henkilöstölle. Koulutus on ovi monipuolisiin tehtäviin ja eri urapoluille”, Palo sanoo. ”Tätä viestiä haluamme tuoda henkilöstölle. Kouluttautuminen kannattaa aina!”
 
”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Markkinointi-instituutin* kanssa. Koulutusta on suunniteltu joustavasti meidän tarpeistamme käsin, ja olemme matkan varrella pystyneet myös muuttamaan suunnitelmia kokemusten ja tarpeiden perusteella”, Palo kiittää.

Liiketoiminnan ymmärrystä kasvattamassa

Aluksi Restelin tavoitteena oli saada merkonomikoulutukseen eri yksiköiden henkilöstöä, mutta myös esimiehet kiinnostuivat tutkinnosta, ja miksipä heidät olisi rajattu koulutuksen ulkopuolelle. Yksi koulutukseen osallistuneista esimiehistä on Esa Kvist, joka toimii ravintolapäällikkönä Ravintola Centralissa Helsingissä. 
 
”Olen aiemmin suorittanut Restelin Vuoropäällikkö- ja Päällikkö-tutkinnot, mutta halusin mukaan Restel Porttiin, sillä tutkinnoista on jo aikaa ja uuteen yksikköön siirtyessäni työnkuvani muuttui hiukan. Aiemmassa yksikössäni ketju hoiti keskitetysti markkinoinnin, mutta siirryttyäni ravintolapäälliköksi Centraliin vastuuni yksikön myynnistä ja markkinoinnista kasvoi. Siihen saan nyt tukea Restel Portti -koulutuksesta.”

On hyvä, että kouluttajat ovat eri aloilla toimivia ammattilaisia, jotka tuovat tuoreita ideoita meidän organisaatioomme siitä, miten asiat voidaan hoitaa entistä paremmin.
Esa Kvist | ravintolapäällikkö, Ravintola Central

Kvist on pitkän linjan resteliläinen. ”13 vuoden työurani Restelissä ja aiemmat Restelin koulutukset ovat opettaneet minut tuntemaan hyvin toimintamme. Minulle koulutuksen parasta antia onkin päivittää tietojani sekä saada lisää asiataustaa ja varmuutta työssä oppimalleni tekemiselle, etenkin markkinoinnissa. On hyvä, että kouluttajat ovat eri aloilla toimivia ammattilaisia, jotka tuovat tuoreita ideoita meidän organisaatioomme siitä, miten asiat voidaan hoitaa entistä paremmin.”
 
”Koulutuksessa on käsitelty juuri sellaisia asioita, jotka ovat tukeneet minua työssäni. Minulla ja monella muulla on paljon opittavaa mm. tietotekniikan ja digitaalisten välineiden käytössä, ja tunnen saaneeni niistä hyvin kiinni.”
Restel Portin koulutuspäivissä kohtaavat resteliläiset eri hotelleista, ravintoloista ja huoltamoista. ”Koulutuspäivissä syntyy hyvää keskustelua ja ideointia. On ollut avartavaa tavata koulutuspäivillä ihmisiä, jotka ovat samasta konsernista mutta jotka työskentelevät eri konsepteissa ja hyvin erityyppisissä tehtävissä. Olemme jakaneet hyviä käytäntöjä eri alojen kesken”, Kvist kertoo. 
 
”Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että olen saanut koulutuksesta varmuutta omaan tekemiseen ja oman yksikön hoitamiseen.” 

Virallinen näyttötutkinto auttaa kehittämään työyhteisöä

Koska Merkonomin koulutus on yksi Opetushallituksen virallisista näyttötutkinnoista, siihen kuuluu tärkeänä osana tutkinnon suorittamiseen liittyvät asiat, jotka työllistävät myös työnantajaa. Palo kuitenkin näkee, että tutkinto on arvokas sekä työnantajalle että sen suorittaneelle työntekijälle. 

Osana tutkinnon suorittamista jokainen opiskelija kehittää samalla oman yksikkönsä toimintaa. Koulutukseen osallistuneille tutkinto taas on todistus omasta osaamisesta.
Jukka Palo | koulutuspäällikkö, Restel

”Osana tutkinnon suorittamista jokainen opiskelija kehittää samalla oman yksikkönsä toimintaa. Tutkinnon arviointia varten tehtävät kehittämishankkeet edellyttävät, että työntekijä keskittyy tarkastelemaan omaa ja työyhteisönsä toimintaa sekä parantamaan sitä”, Palo sanoo. ”Koulutukseen osallistuneille tutkinto taas on todistus omasta osaamisesta.”

Restel on suomalainen hotelli- ja ravintola-alan palveluyritys, johon kuuluu 47 hotellia ja 240 ravintolaa ympäri Suomen. Restel työllistää lähes 5500 hotelli- ja ravintola-alan ammattilaista ja vuonna 2013 sen liikevaihto oli lähes 400 M€. Konserniin kuuluu mm. Cumulus-, Rantasipi-, Holiday Inn-, Martina-, Rax-, Helmi Simpukka- ja Burger King -ketjut.
www.restel.fi

Artikkeli on julkaistu Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Rastor ja Markkinointi-instituutti yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti. 

Jaa sivu